Letos to s líbáním pod rozkvetlou třešní v některých místech může být složité, protože část nakvétajících třešní zmrzla a další část rozkvetla dříve než loni.

Květnová láska bohyně Flóry


Tradice prvomájových polibků je spojována s romantikou, láskou, erotikou a plodností. Květen je podle mnohých měsícem lásky. Důvodem může být rození mláďat domácích zvířat. A pokud se někde něco narodí, tak v lidském pojetí tomu musela předcházet láska, a nikoliv jen rozmnožovací pud.

Kdysi ve starověkém Římě byl tento den oslavován jako tzv. Floralia den, který byl zasvěcen bohyni jara a plodnosti Flóře, kterou za svou patronku považovaly i provozovatelky nejstaršího řemesla,“ napsal už před lety server novinky.cz. Římští bohové dovolovali být ve věcech lásky mnohem uvolněnější než pozdější křesťanství. Sex nebyl tak tabuizovaný a předmanželský polibek nebyl riskantním prohřeškem.

Křesťané přibrzdili líbání

Byl pozdní večer – první máj, večerní máj – byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. O lásce šeptal tichý mech, květoucí strom lhal lásky žel, svou lásku slavík růži pěl, růžinu jevil vonný vzdech

K. H. Mácha: Máj

Podle tradice má polibek zaručit krásu a mládí, a pokud se dívka prvomájového polibku nedočká, znamená to uschnutí (ať už si pod tím představíme cokoliv) a nedostatek naděje na brzkou lásku. Jenže s nástupem rigidního křesťanského pojetí sexu a lásky bohyně jara a plodnosti prohrála svůj boj s Bohem, kterého reprezentovalo křesťanství.

Nastalé období cudnosti veřejnému líbání moc nepřálo. Pokud jste se chtěli dočkat romantického polibku pod rozkvetlou třešní, museli jste opustit bezpečí a soukromí chalupy a vyrazit do terénu. Proto se podle mnoha literárních zdrojů „líbající“ tradice vzedmula od poloviny 20. století, kdy došlo k „uvolnění mravů“. Jinak řečeno, lidé se přestali bát projevovat své city na veřejnosti. Ostatně první květnový den zmiňuje ve své básni Karel Hynek Mácha.

Máj a májky

S polibkem ale také úzce souvisí tradice stavění májek. Rozkvetlá májka se dříve stavěla ne uprostřed vesnic, jak je tomu nyní, ale u oken vyvolených dívek, kdy ten, co májku stavěl, ji musel hlídat, stejně jako svou lásku před potenciální konkurencí, která ji mohla zničit,“ vysvětlují Novinky.cz.

Ozdobením mladého stromku dával mládenec najevo svou lásku k vyvolené. I tady se dá dohledat souvislost se starými zvyky Řeků a Římanů. „Již staří Římané a Etruskové stavěli stromky před domy, aby je ochránili před zlými duchy a nemocemi. Dříve šlo tedy především o zabezpečení obce před zlem a o snahu ochránit obilí a sady před škodou. Podle Jiřiny Langhammerové jsou Máje „kontrastem k pálení nočních ohňů, kterými se obrazně ruší možné zlo,píše Michaela Davidová ve své diplomové práci. Jiná májová tradice tvrdí, že by se v květnu neměly dělat svatby. Možná to souvisí s tím, že dítě počaté o květnové svatební noci by se narodilo v únoru, tedy do nejchladnějšího období roku.

Zdroj: Novinky.cz, Příbramský deník, Michaela Davidová: Současná slavnost Máje ve středočeské obci Oskořínek