Dýmka z Chang Mai

Ochota smlouvat je na thajském trhu součástí uzavíraného obchodu. Opiová dýmka mě zaujala jako historický artefakt a bystrý prodejce okamžitě zmerčil můj zájem, což vyústilo v pokus mi ji prodat. „Kolik dáte?“ ptal se v turisty hojně navštěvovaném Chiang Mai. Je to klasický trik, kdy prodejce sonduje, kolik jste ochotní utratit. Už jen samotný fakt, že mě opiová dýmka zaujala, ho vedl k úvaze, že bych mohl mít zájem o to, čím jí naplnit. „Možná bych věděl i co s tím,“ naznačil. Zájem jsem neměl, ale fakt, že tady opium znají, se odrazil v názvu zdejšího ubytování. Bydlet v hotelu Opium může mít své kouzlo.

Popel pro chudáky

Chang Mai je oblíbeným cílem nejen pro své historické centrum. Turistům se tu nabízí spousta barů i nelegálních slastí včetně opia. K jeho výrobě se používá surová směs získaná ze šťávy, která pomalu vytéká z naříznutých makovic. Ta na vzduchu tuhne, ulpívá na makovicích a snadno se sbírá. Pro výrobu opia a heroinu je důležité, že obsahuje morfin, kodein nebo papaverin. Pro lékařské účely je toto surové opium dále vysoušeno při 60 °C, rozemleto a kvantitativní rozbor potvrdí, jestli obsahuje alespoň 10 hmotnostních procent morfia. „Nezpracované opium se po několik hodin vaří ve vodě, scedí se, aby se odstranily nerozpustné části, a poté, vysušeno do formy lepkavé pasty, je považováno za připravené. Takto připravené opium se kouří v dýmkách, spalování je nedokonalé a více než polovina původního materiálu ulpí na stěnách dýmky jako černý, suchý, drobivý zbytek nazývaný „dross opium“ – odpadní opium (smetí z opia),“ vysvětlují autoři článků na serveru drogy-info.

Právě onen „opiový popel“ byl drogou nejchudších sociálních vrstev. Zatímco boháči měli dýmky s pozlacenými náustky, chudáci kouřili z obyčejných jednoduchých hliněných dýmek a ti úplně nejchudší vdechovali pálené opium z misek.

Maková slast


Opium se tradičně používá k léčbě nemocí a zmírnění fyzického a duševního stresu, stejně jako k rekreačním a společenským účelům. Zákaz prodeje a užívání opia v Barmě, Hongkongu, Malajsii, Singapuru a Thajsku donutil mnoho obvyklých uživatelů opia přejít na heroin,“ píší C. Suwanwela a V. Poshyachinda, ve studii, která vyšla v respektovaném Bulletin on Narcotics. Článek je sice z roku 1986, ale situace s drogami je v oblasti stále riziková. Zpráva OSN z loňského roku odhaduje, že injekčně si v Thajsku aplikuje drogy 57 000 lidí a server drogy-info souhlasí s tím, že omezení opia přineslo nárůst uživatelů heroinu. „Je prokázáno, že na místech, kde proběhly pokusy pomocí různých programů vymýtit užívání opia, bylo rychle nahrazeno opioidy vhodnějšími k injekčnímu užití, jako je heroin, což vyústilo ve zvýšení přenosu HIV a hepatitid.

Při změnách vědomí vyvolaných opiem se narkoman dostává do stavu euforie a ztrácí pocit tělesné a duševní bolesti. Opium nevyvolává fantastické vize, opojení se omezuje na mírnou a pokojnou extázi. Ideální droga, pokud je levná, pro lidi udřené životem, trápené bolestmi, kteří si chtějí odpočinout. A takových bylo v minulosti v Asii hodně. Pod vlivem opia kuřák slastně usíná a nepřipouští si následné abstinenční příznaky. „Při kouření působí opium rychle, protože opiátové chemické látky procházejí do plic, kde se rychle vstřebávají a poté jsou poslány do mozku. Opiový vrchol je velmi podobný heroinovému; uživatelé zažívají euforický nával, po kterém následuje uvolnění a úleva od fyzické bolesti. Opium potlačuje pohyb svalů ve střevech, což vede k zácpě,“ píše americký Úřad pro potírání drog (DEA).

Utopte drogy

Roku 1839 dala čínská vláda hodit do moře 20 283 beden (1 227 000 kg) opia dovezeného z Indie a zakázala další obchod s Anglií. V důsledku toho začala roku1839 tzv. opiová válka, která skončila v roce 1843 úplným vítězstvím Anglie (mír byl uzavřen 26. 8. 1843),“ píše Milan Dundr v materiálu Původ a rozšíření drog. V praxi to znamenalo další otevření opiového trhu. Zatímco uživatel v drogách vidí slast, dealer vidí peníze. A tak obrovskou příležitost vydělat, si nemohla Británie, která si válkou vynutila otevření čínských trhů, nechat ujít.

A v rámci Zlatého trojúhelníku, tedy oblastí mezi Čínou, Barmou, Vietnamem a Thajskem o rozloze přibližně 950 000 km². Historicky tu drogy proudily ve velkém a byť se proud zmenšil, rozhodně neustal. „Podle zprávy Bangkok Post během šesti měsíců od konce roku 2021 do začátku roku 2022 thajské úřady zabavily 260 milionů drog a zkonfiskovaly majetek v hodnotě téměř 2,4 miliardy bahtů podezřelých z drogových deliktů,“ udává Sial-legal.com.

Zdroj: Youtube

Pointa nakonec

Dostat se k drogám není v jihovýchodní Asii nijak komplikované, dokonce existuje drogová turistika. Stačí projevit zájem o suvenýr v podobě opiové dýmky. Jenže taky tam jsou extrémně drakonické tresty, dokonce za pašování drog hrozí trest smrti. Pokud si chcete v Chang Mai užít trochu opojení, držte se barů. A pozor, i tam hledají dealeři své klienty.

Zdroj: Opium and Empire in Southeast Asia: Regulating Consumption in British Burma, Bulletin on Narcotics, OSN, Drogy info, Sial-legal.com

Související články