Mexický poloostrov Yucatán ukrývá na svém území mnohá historická překvapení. V případě rozsáhlého komplexu mayského města Uxmal se předpokládá se, že bylo založeno kolem roku 500 n. l. Nejnápadnější stavbou je pyramida Čaroděje (zvaná tež Trpaslíkova nebo Kouzelníkova pyramida). První podrobnější zprávu o něm publikoval francouzský kartograf Jean Frederick Waldeck až v roce 1838. Ani na počátku 21. století není pochopen význam všech dosud objevených staveb.

Yucatán patřil Mayům

Projíždět Yucatánem a nenarazit na památky předkolumbovských kultur je zhruba stejně těžké, jako projíždět Českem a ignorovat existenci pivovarů. U nás na ně upozorňují chmelnice i muzea a kdekterou vesnici zdobí historické budovy bývalých sladoven. Na yucatánském poloostrově strhávají pozornost místní názvy odvozené z původních indiánských dialektů, a ukazatele lákající na pyramidy a pozůstatky mayského osídlení jsou běžnou záležitostí.

V Uxmalu, kde je rozsáhlý soubor mayských staveb, je nejfotografovanějším objektem rekonstruovaná pyramida. Jde o unikátní ukázku předkolumbovské architektury. Pyramida Čaroděje stojí kousek od vstupní brány, kterou projde každý po zaplacení vstupného.

Chřestýš u jeptišek

Půdorys pyramidy není díky zakulaceným „rohům“ čtvercový či obdélníkový, ale základna ze všeho nejvíc připomíná ovál. Rekonstruované budovy nedaleko pyramidy odhalují v celé kráse geometrické a abstraktní motivy puucké architektury. „Hele, to je klasický chřestýš“ ukazuje mi kamarád na jeden z vlysů, který se svým zoomorfním tvarem poněkud vymyká ostatním ozdobám. Konec ocasu s typickými „chřestidly“ je znázorněný naprosto věrně. Uxmanští stavitelé zakomponovali hada do jednoho ze štítů Čtverhranu jeptišek (Quadrángulo de las Monjas).

Tato lokalita je nejvýznamnějším představitelem architektonického stylu Puuc, který vzkvétal v pozdně klasickém období (600-900 n. l.).

Encyklopedia Brittanica

Španělský název obdélníkového náměstí a okolních budov je matoucí. Byť dnes rekonstruované stavby působí jako jeden celek, zřejmě byly stavěny v různých obdobích. Zatímco některé zdroje popisují stavbu coby školu mayských bojovníků, tedy jakousi vojenskou akademii, jinde se lze dočíst, že si v budovách užívali krásy posledních dnů života lidé určení k lidským obětem.

Podívejte se na Uxmal. Třeba vás video naláká k návštěvě.

Zdroj: Youtube

Holubí dům

Zvířecích motivů se při pečlivějším hledání dá objevit více. V areálu stojí Holubí dům, takže by tu uspěl i Jiří Schelinger, který jej hledal v jedné ze svých písní. Nápadné trojúhelníkovité štíty v minulosti zdobily kamenní holubi s rozepjatými křídly.

Stavba Holubího domu je datována do rozmezí let 900 – 1000 našeho letopočtu. „Já myslím, že tady ještě něco je,“ kývnu hlavou směrem k mírně zalesněnému nevelkému pahorku. Klidně bych vsadil svůj měsíční plat s tím, že se pod na první pohled nevzhlednou hromadou kamení porostlou místními dřevinami skrývá archeology ještě neodkrytá mayská stavba.

Uxmal byl opuštěn kolem roku 1200. Teorie proč tomu tak bylo se různí a pobyt pod pyramidou Čaroděje vyvolává víc otázek, než je k dispozici odpovědí. Ale ne vždy je důležité znát odpověď. Obdobně jako evropská křesťanská církev budovala vzdušné, k nebi se vypínající gotické chrámy a moderní společnost považuje za důležité další a další velkoobchodní centra, tak Mayové potřebovali záchytný bod své civilizace založené na sakrálních základech. Zatímco my máme obchoďáky a multikina v jednom, Mayové si stavěli chrámy a observatoře.

Zdroje: Dotyk, Mesoweb.com, Encyklopedia Brittanica,