Václav Levý je považován za učitele českého moderního sochařství a byl skutečným učitelem Josefa Václava Myslbeka, který je kromě mnoha jiných soch i autorem sochy sv. Václava na Václavském náměstí. Levého Čertovy hlavy jsou asi 9 metrů vysoké.

Čertovy hlavy

Když stojíte v bezprostřední blízkosti soch, což lze, neboť k nim vede turistická značka, můžete mít rozporuplné pocity. Na jednu stranu jde bezesporu o umělecké dílo. Na druhou o bezprecedentní poškození přirozeného skalního výchozu, pískovce, který by se bez poškození dál přirozeným způsobem vyvíjel a erodoval. Takto dostal z hlediska přirozenosti naprosto nepřirozené tvary.

V okolí se nachází celá řada dalších reliéfů, přičemž ne všechny vypadají zdařile. Dojdete k nim po modré turistické značce od obecního úřadu v Želízích. Nedalekou jeskyni Klácelka používal Levý jako přirozenou pracovnu. U ní se stále ještě dají rozeznat reliéfy významných osobností a hrdinů českých dějin. Kromě jiného na okolních skalách můžete najít například ženu hrající na harfu, což byl v Levého době jeden ze způsobů, jak si ženy mohly přivydělat.

Od plotny do Říma

Když ve dvaceti nastoupil Václav Levý jako kuchařský pomocník do zámecké kuchyně v Liběchově, nikdo netušil, že se vyšplhá až na vrchol uměleckého piedestalu. „Tehdejším majitelem liběchovického panství byl Antonín Veit, velký milovník umění, který si povšiml chlapcova nadání a financoval jeho studia,“ může si na informační ceduli přečíst návštěvník u vytesaných děl Levého.

Podívejte se na Čertovy hlavy zblízka.

Zdroj: Youtube

Jinoch studoval nejprve v Praze u Františka Linna a později v Mnichově u Ludwiga von Schwanthalera. Přestože je talentovaný a studovaný, v Praze pro něj není práce, tak se v létech 1854 - 1867 uchytí v Římě.

Na jeho obranu je potřeba říct, že se nejedná o ojedinělé dílo, hlavy vysekané do skal najdeme v Rumunsku i USA. Právě hlavy 4 prezidentů v Mount Rushmore se staly národním památníkem USA. Jejich „výroba“ byla mnohem náročnější nejen vzhledem k velikosti, ale i materiálu. Jefferson, Washington, Roosevelt a Lincoln byli tesáni a dynamitem vystříleni z tvrdé žuly, zatímco Čertovy hlavy a okolní sochy byly tesány do měkkého pískovce.

Bohužel se na sochách podepsali jak vandalové, tak přirozená eroze, takže reliéfy přestávají být zřetelné. Přesto jsou ale stále cílem mnoha turistických výprav. Poměrně pohodlně k nim dojdete z Liběchova, kde je železniční i autobusová stanice, nebo zaparkujete v Želízech, kde je kemp i možnost parkování. A vyvarujte se „dozdobování“ či „obnovování“ pískovcových děl. Poškozování skal je totiž trestné.

A zajímavost nakonec. Levý neleží v rodinné hrobce, ale je pohřben ve společném hrobu se svým přítelem, malířem Karlem Purkyně.

Zdroje: ČRo, Kudy z nudy