Krasová oblast Lang Son leží v severním Vietnamu nedaleko čínských hranic. Pokud se mezi tamní skály vydáte, budete obdivovat vápencové formace Bac Son o mocnosti 700-800 m s vysokým stupněm zkrasovění. Rozhodně byste neměli minout jeskyně, jako je třeba Tam Thanh.

Na jejím vzniku se podílela podzemní voda, která pronikala puklinami a pomalu je rozpouštěním rozšiřovala. Tam Thanh je přístupná veřejnosti, takže kdokoli může obdivovat sílu vody a zároveň její krásu, neboť krápníky a další útvary se odrážejí na hladině podzemních jezírek. Vápence, v nichž se jeskyně nacházejí jsou permského stáří.

Česká speleologická společnost tvrdí, že „zásoby vod v krasu představují přibližně 20 % světových zdrojů pitné vody a zahrnují největší studny a prameny na Zemi. Jeskyně a související cesty krasových vod nedisponují v zásadě žádnou filtraci znečišťujících látek. Krasové rezervoáry jsou mimořádně složité a málo probádané zásobárny vod, které se velmi obtížně modelují a snadno dochází k jejich kontaminaci.

Proto je tak extrémně důležité krasové oblasti kontaminovat chemií, včetně zemědělských hnojiv, co nejméně. Rizika znečištění jsou totiž vysoká.

Zdroj: Iraqi Geological Journal, Speleo