Před osmdesáti lety se pláže francouzské Normandie, Utah a Omaha, navždy zapsaly do dějin lidstva. Jako snad nejdůležitější pláže novodobé historie daly jména mnoha anonymním hrdinům bojujícím za svobodu Evropy a naději na konečné zdolání nepřítele. Na těch stejných plážích o více než 900 let dříve bojovali také předci jiného hrdiny. Ikony dětského animovaného filmu, Waltera Eliase Disneyho.

Příběh snílka, animátora, pohádkáře a nejoblíbenějšího strýčka Ameriky:

Zdroj: Youtube

Z vikinské zbroje do francouzských střevíců

Historie jeho rodu se ale začala psát na severu Evropy, ve vikinské zbroji. Stejně jako velkou část tehdejších obyvatel normandského pobřeží i Disneyho předky totiž do Francie „přivála” vikinská chuť po krvi a moci. Po několika pirátských nájezdech kolem pobřeží Evropy, pod vedením náčelníka Rolla, vtrhli také do Francie, kde se po domluvě s francouzským panovníkem Karlem III. také usadili. A přestože jim král věnoval půdu na často napadaném pobřeží, bojovní Anglosasové své teritorium do pár let dvojnásobně rozšířili.

Bylo to kolem roku 1030, kdy se poprvé do zápisů dostává rod Suhardů, jehož jméno později sama historie přepíše na rodinu Disney. Pohanští, divocí a kočovní Vikingové si osvojili noblesní francouzskou kulturu. Pili víno, přijali křesťanství a dokonce se naučili politikařit. Jediný faktor, který se zdál být neměnný, byly časté nájezdy na pobřeží jejich země. S tím si ovšem Vikingové v rouše francouzském dokázali hravě poradit - rod Suhardů byl na ochranu pobřeží přidělen. Neměl sice stejné pravomoci jako pověřenci církevní, ale volný obchod a majetkové zajištění byly dostatečnou odměnou. Daleko větší odměna však teprve měla přijít.

Nevytvářím filmy pro děti. Vytvářím je pro všechny s dítětem v nás, nehledě na to, jestli je nám 6 nebo 60.

Walt Disney

Strážci Normandie

Vilém II. Normandský (později Vilém I. Dobyvatel) stanul jako pátá generace svého rodu v čele Normandského vévodství roku 1035, a to v pouhých sedmi letech. O 12 let později již musel čelit povstání svých poddaných v čele s Grimoultem du Plessis. Vilém naštěstí měl více následovníků než odpůrců a nepokoje zažehnal dříve, než bylo prolito mnoho krve. Pozemky po vzbouřených statkářích pak připadly věrným, kteří vévodu v bojích chránili, mimo jiné také Raoulu Suhardovi. Suhardova rodina získala pozemky zmíněného vůdce povstání, jedním z nich bylo také panství Isigny u pobřeží zálivu Veys. A Raoulovi synové na znamení své moci nad nově nabytým panstvím Isigny-sur-Mer přijali nové přízvisko d’Isigny. Základní stavební kámen pro zkomolené Disney.

Walt poprvé navštívil Normandii v roce 1918, ve svých sedmnácti letech. Ačkoliv ještě neznal historii svých předků, zdejší monumentální panství na něj zapůsobila. Není tajemstvím, že království Corona z pohádky Na Vlásku bylo inspirováno právě ostrůvkem Mont-Saint-Michel (Hora sv. Michaela), jehož svahy i hradby vystupující z mořských vln jsou k vidění na všech sociálních sítích. Město Isigny, které bylo před lety ve vlastnictví rodu Suhardů, se dnes k Waltu Disneymu hrdě hlásí. V roce 2016, padesát let od smrti Walta, zde nechala společnost Disney vybudovat zahradu jménem svého zakladatele.

S věrností nejdál dojdeš

Disneyho předkové však před sebou měli stále dlouhou cestu. Naštěstí v 50. letech 11. století v Normandii panovaly poměrně klidné časy, alespoň z pohledu středověku. Menší konflikty byly zažehnány, vévodství se těšilo prosperitě a politickým vlivem se neustále rozrůstalo. Vilém, který konečně dosáhl věku panovníka, získal dokonce příslib následnictví na anglickém trůně. Když však o několik let později král Eduard III. Vyznavač skutečně zemřel, Vilém ostrouhal. Tento hamižný čin vedl ke slavné invazi Viléma do Anglického království, kterou roku 1066 v bitvě u Hastingsu vyhrál.

Jako oddaní bojovníci se pánové z Isigny za Kanál vydali také. Po boku svého panovníka pozvedli zbraně a po následné výhře ukořistili statky na nové půdě. Raoul Suhard se svou ženou dali život hned několika synům. V roce 1066 se tak rozvětvený rod dělí, část odešla na Britské území a jiní zůstali v Normandii. Po těchto událostech byly osudy bratrů pomíchané. Svazky normandských Suhardů se vyjasnily až po stoleté válce a zda jsou příbuzní s rodinou pohádkáře, je těžko vysledovatelné. Britští Suhardové jsou na tom o něco lépe. Ačkoliv je těžké říct, který bratr do Anglie skutečně odešel, díky přízvisku d’Isigny je alespoň lehčí stopu sledovat.

Jdeme stále kupředu, otevíráme nové dveře a děláme nové věci, protože jsme zvědaví a zvědavost nás vede stále novými cestami.

Walt Disney

Spletitá historie

Například syn Huguese Robert do Anglie odchází, nicméně jeho linie údajně vymírá s jeho synem Geoffroyem. Kdo tedy již zkomolené příjmení Disney přinesl do Irska, není možné dohledat. Víme však, že před touto poutí se rod usídlil mimo jiné v Norton Disney v Lincolnshire, kde se nachází výrazný náhrobní kámen Williama d’Isney (pozn. red.: všimněte si již posunu ve jméně). Kterého z bratrů je William ze 14. století potomkem, je však velkou neznámou. V 17. století se jedna z větví rodiny Disneyů přestěhovala do výše zmíněného Irska, v roce 1834 pak jistý Arundel Elias Disney emigroval s rodinou z hrabství Kilkenny do Nového světa. Byl to Waltův pradědeček.

Malou vesnici Norton Disney roku 1949 navštívil i světoznámý animátor Walt při hledání svých předků. „Slyšel, že je tu vesnice pojmenovaná po Disneym,“ říká historik Sebastien Durand. „Zaujalo ho to, protože věděl jen to, že jeho pradědeček byl Ir. Dřívější historii neznal. Přijel s konvojem aut a zastavili se tu, aby strávili odpoledne v Norton Disney.“ Při návštěvě obce o 242 obyvatelích se Walt dozvěděl také o svých normandských předcích. Studio se k vesnici vrátilo v roce 2006, když plánovalo pozměnit animaci na začátku každého filmu. Na vlajce snad nejznámějšího hradu v historii je vyobrazen znak rodu d’Isigney (d’Isney), který Walt zahlédl při své návštěvě.

Související články