Romantické White Mountains (Bílé pohoří) na východním pobřeží Spojených států amerických, je oblíbenou cílovou destinací převážně na podzim, kdy kopce porostlé listnatými lesy hrají všemi barvami. Hory v New Hampshire jsou však celoročně skvělou destinací, pokud si chcete odpočinout od shonu východních aglomerací a měst, která nikdy nespí.

Údolí v Kinsman Notch kolem potoku Lost River (Ztracená řeka) vytvaroval čas i živly do přírodních formací plných jeskyní, proláklin, prudkých kopců a dobrodružných úseků, které člověk svým zásahem ještě zpestřil a vylepšil. Zkoumání průsmyku mezi svahy stoupajícími až přes tisíc metrů, započalo roku 1852, kdy na klukovské výpravě jeden z chlapců z ničeho nic zmizel jako Alenka v králičí noře. Stejně jako Alence se ani mladíkovi naštěstí nic nestalo, až na objev nového světa plného dobrodružství, kterému propadl.

Napříč východní Amerikou

Kolem Lost River George se táhne i Apalačská stezka vedoucí z hory Mount Katahdin (1606 m) v severovýchodním (až na Aljašku nejsevernějším ze států Spojených států) státě Maine Apalačským pohořím až do státu Georgia na jihu USA. Vyznačená cesta měří přes 3 000 km a svým směrem kopíruje východní šikmé pobřeží.

Zdroje:

Související články