Kristův hrob v Japonsku

,,Historická fakta zaznamenaná v dokumentech Takenouchi jsou mimořádná. Patří mezi ně Sumera-Mikoto, kteří přišli na Zemi z vyššího světa na Ameno-ukifune. Světová vláda sídlila v Japonsku a Sumera-Mikoto sjednotili svět. Velcí svatí mistři světa, Mojžíš, Ježíš, Mohamed, Buddha Šákjamuni, Konfucius a Lao-c', se zrodili z pětibarevných ras, které se rozvětvily z japonské rasy, a všichni odešli do Japonska na studia a školení. Tyto skutečnosti se mohou zdát absurdní a v rozporu s naším převládajícím chápáním světových dějin. Archeologické výzkumy posledních let však postupně odhalily skutečnou existenci ultrastarých civilizací, které jsou všechny zmíněny v dokumentech Takenouchi," uvádí na úvod k výkladu starých spisů archeolog Wado Kosaka.

Spisy Takenouchi, o kterých se zmiňuje Wado Kosaka se do povědomí japonské společnosti dostaly v roce 1935. Prezentovaly velikánské odhalení prastarých dějin a mimo jiné také odlišný osud Ježíše Krista. Dle spisů se Ježíš před svým veřejným působením zajel podívat do Japonska, naučil se tamní jazyk, tradice i historii a ve svých 33 letech se navrátil do Izraele. Dál Kristův život známe z Bible jen podle spisů to vypadá, že království Boží a země zaslíbená se nachází v Japonsku.
V Japonsku se také našla Ježíšova poslední vůle, kde vysvětluje, že ačkoliv byl buřičem v Izraeli on, jeho bratr Isukuri se obětoval místo něj a nechal se ukřižovat. Ježíš s těžkým srdcem jeho oběť přijal, ale aby jeho zbývající život byl snesitelnější, uřízl bratrovi ucho a své matce Marii odstřihl pramínek vlasů a vzal si obojí s sebou na cesty. Po truchlivém bloudění světem se dostal i do odlehlé Aljašky, ze které se konečně opět vrátil do Japonska. Tam poté založil rodinu a poklidně prožil zbytek života. Zemřel ve 106 letech, stár a naplněn životem. V Japonsku u vesničky Herai v prefektuře Aomori naleznete hřbitov a na něm dva hroby označené velikými kříži - jeden patří uchu Isukuri a vlasům Marie a druhý patří Ježíšovi.

Zdroje: takenouchi-documents.com, marumarushingo.com