Roku 1662 byl nedaleko místa nynější hrobky na hrázi rybníků Svět a Opatovického, přivítán první kníže významného rodu Schwarzenbergů, Jan Adolf I. Od té doby rod sílil a příbuzných přibývalo. V 19. století již bylo původní místo určené k ukládání ostatků zesnulých Schwarzenbergů, nedaleký kostelík sv. Jiljí, zcela zaplněno a z hygienických důvodů musela být vybudována další hrobka. Největší zásluhy na stavbě má Jan Adolf II. se svou manželkou Eleonorou, která se konečné stavby ovšem nedožila. Možná to mohlo být zapříčiněno zdržením, které způsobil nezkušený architekt Friedrich Schmidt, jehož návrh musel přepracovat Damasius Deworetzky, ale vzhledem k neuvěřitelné rychlosti stavby, je situace připisována vážné nemoci.

Mauzoleum ukrývá hned dvě architektonické zajímavosti. Jednou je oltář atypicky orientovaný na jih, oproti většině křesťanských staveb směřujících na východ. Schwarzenbergové si totiž prosadili, aby byl vchod otočený k městu. Druhou zajímavostí je fakt, že ačkoliv byla hrobka vystavěna z cihel, stavitelé ji nakamuflovali do kamenného šatu. Svazečky rákosu a husích brk používali na úpravu povrchu do podoby kamene. Dvacet šest rakví umístěných uvnitř budovy v sobě ukrývá mumifikované Schwarzenbergy bez srdcí, ta jsou uchována v Českém Krumlově. Jediným srdcem, které v hrobce zůstalo, je pochované s dítětem Eleonory, ženy Jana Adolfa II.

Každý z nebožtíků po sobě zanechal zajímavý životní příběh a veliké bohatství získané kvalitní správou a promyšlenými sňatky, jak uvedla Lenka Mikuláštíková pro radio.cz. „Vypráví se tu například o sňatku Jiřího Ludvíka, kterému bylo 31 let a uzavřel sňatek s 82 letou Annou Neumanovou. To byla velice bohatá dáma a Jiří si domluvil u císaře, že hned jak skončí svatební hostina, bude vyhlášená mobilizace. Takže místo svatební noci musel odejít na vojnu a než se vrátil domů, tak Anna zemřela a jemu zůstal její majetek."

V minulém roce zesnulý Karel Schwarzenberg ovšem v hrobce u Třeboně pohřben není. V prosinci se s ním lidé mohli rozloučit v Praze, jeho zpopelněné ostatky však byly odvezeny do hrobky schwarzenberské knížecí sekundogenitury na Orlíku.

Zdroje: denik.cz, schwarzenberska-hrobka.cz, rozhlas.cz

Související články