Stůj, kdo tam

Každý absolvent základní vojenské služby, kterému komunistický režim důvěřoval natolik, že mu svěřil zbraň a poslal do stráže ví, že při podezření na narušení musí zvolat: stůj, kdo tam. Taková byla pravidla. Jenže přesně stejná slova se u londýnského Toweru ozývají už sedm století. V rámci tradiční ceremonie je vykřikují strážci Toweru, známí pojídači hovězího (beef eater) v černočervených uniformách. Pokud vám slovo beefeater evokuje klasický britský gin, tak máte správný postřeh. Muž zdobící etiketu je strážcem bývalého vězení, který dostával větší porce hovězího masa. To proto, aby se udržel při síle.

Yeomen Warders

                
Dostat se do služby jako strážce Toweru je nejen čest, ale zásluha daná mimo jiné nejméně 22 lety vzorné služby v armádě. Oddíl Yeomen Warders, což je oficiální název jejich pozice strážců Toweru, založil v roce 1485 král Jindřich VII. po bitvě u Bosworthu. Dlouhá staletí v nich sloužili pouze muži, první žena, které se povedlo mezi ně dostat, byla Skotka Moira Cameronová v roce 2007. Strážci mají nejen ceremoniální funkci, ve skutečnosti opravdu hlídají. Ovšem nejen korunovační klenoty, ale i zdejší krkavce.


Legenda tvrdí, že když krkavci z Toweru zmizí, zhroutí se království. To mělo v minulosti za následek i to, že krkavcům byla přistříhnuta křídla a tím jim byla vzata naděje na případný útěk. To ale dnes už neplatí. V současnosti jsou natolik ochočení, že myšlenky na opuštění „dobrého bydla“ asi nemají. V minulých letech se je dokonce povedlo v Toweru i odchovat. Pro jejich pohodlí a péči je vyčleněn jeden z mužů. „Havrani mají každodenní příděl zhruba 500 gramů masa, hlavně kuřecího a myšího, navíc k tomu, o co okradou turisty,“ píše web věnovaný britské historii.

Místo římské pevnosti

Samotný Tower dal založit roku 1078 Vilém Dobyvatel, ovšem nikoliv na zelené louce. V místě už v minulosti stála jiné opevnění, jež nechal římský císař Claudius. Proti vpádu cizinců mělo bránit město zvané Londonium. Podobnost jména s dnešním Londýnem rozhodně není náhodná.

Zdroj: Youtube

Nacistický prominent

Mezi „prominentní“ vězně, kteří seděli v proslulém Toweru, patřil například Rudolf Hess. Hitlerův oblíbenec, který se bez jeho vědomí pokusil dojednat mír mezi nacistickým Německem a Velkou Británií. Se stíhačkou messerschmitt 110Bf odletěl nad britské ostrovy, kde vyskočil padákem a nechal se zatknout. Mír nedojednal, ale měl štěstí. Britové ho, byť šlo o nepřátelského důstojníka,  nepopravili. To ale neznamená, že by se za zdmi Toweru popravovalo. Během 1. světové války tam o život přišlo 12 špionů. Poprava byla provedena zastřelením a Tower byl vybrán právě pro větší psychologický dopad a jako symbol. Zjednodušeně řečeno, kdo bude bojovat nečistými metodami proti Anglii, a špionáž za nečistou považována byla, toho stihne trest. A královské vězení bude svědkem.

Zdroje: hrp.org.uk, web.archive.org, yeomenoftheguard.co.uk