Mrtvola v rašeliništi


Když se najde lidské tělo, první, co člověka napadne, je kriminální čin nebo smrtelná nehoda. Běžně se lidské ostatky na rašeliništích nenacházejí. Ve středu 10. srpna 2011 se našlo lidské tělo, ale značně zahnědlá kůže naznačovala, že půjde o událost dost starou. Archeologové později pomocí radiokarbonové datace naznali, že muž zemřel zhruba 2 000 let před naším letopočtem. Podle místa nálezu dostal označení Cashel Man.

Vyfrézované tělo

Představte si, že frézou těžíte rašeliniště a najednou vidíte, že právě odkrýváte, a ničíte zároveň, lidské tělo. Právě to se stalo dělníku Jasonu Phelanovi. Tělo bylo z rašeliny, pod kterou se skrývalo, doslova vyfrézováno. Rašelina se totiž v Irsku těží, mimo jiné, se používá během výroby irské whiskey, jíž dodává kouřovou chuť.

Jedná se o pozůstatky mladého dospělého muže a zranění zaznamenaná na těle naznačují, že jde o lidskou obětinu. Mezi zaznamenaná zranění patří dlouhý řez v dolní části zad a zlomenina paže. Oblasti těla, které by mohly způsobit smrtelná zranění, jako je hlava, krk a hrudník, byly příliš poškozeny frézou na to, aby bylo možné určit příčinu smrti,“ udává na svých stránkách National Museum of Ireland

V Irsku bylo dříve známo, že k rituálnímu zabíjení mladých mužů docházelo během starší doby železné, a objev oběti z mladší doby bronzové, která byla zjevně zabita v souladu se stejným rituálem, vrací tuto praxi zpět nejméně o tisíciletí a půl. Důkazem byla i poloha v níž zabitý ležel, byla totiž podobná jako v případě jiných, mladších nálezů. Tradice tohoto způsobu popravy totiž v Irsku přetrvala ještě dlouho poté.

Podívejte se na okolnosti nálezu této mumie.

Zdroj: Youtube

Popravme krále

Pro archeology se jedná o důležitou informaci, neboť posouvá rituální vraždy tohoto typu ještě více do minulosti. Zlomenina na ruce mohla být způsobena tím, že se muž obětování bránil. Jedna z teorií tvrdí, že muž mohl být vládcem daného území. Jako takový byl zodpovědný, mimo jiné, i za úrodu a v případě kruté neúrody měl být potrestán.

Cashel Man – nejstarší tělo se svalovinou vytažené z bažin Irska

National Museum of Ireland

Jeho smrt měla zajistit, že se neúroda nebude opakovat. Tato irská tradice obětování vládců je doložena po poměrně dlouhou domu, ale přesnější zkoumání bylo kvůli zničení části těla frézou neprůkazné. Ovšem vládnutí nesmělo být přerušeno, takže rituál obětování byl součástí procesu inauguračního ceremoniálu nového krále. Přesně v duchu hesla: král je mrtev, ať žije král.

Konzervace v rašelině

Rašeliniště jsou prostředí, která mají výborné konzervační vlastnosti. Chybí v nich kyslík, což znemožnuje organický rozklad biologické hmoty, a zároveň jsou mírně kyselá, což zabraňuje v činnosti mnohým rozkladným organismům. Cashel Man tak měl dokonalou neporušenou pokožku a vlasy, které archeologům a paleobiologům poskytly zajímavé informace. Části kůže a vlasů byly nakonec získány i z frézy.

Související články