Na první poslech by mohlo volání o pomoc znít jako nadšené komentování májového dne. Anglicky May day sice znamená májový (květnový) den, ale ve skutečnosti jde o „hlášku" převzatou z francouzštiny. Volání o pomoc v nejvyšší nouzi, kdy jde o život a o minuty. Krátké a výstižné anglické slovo „pomoc“ (help) nebo zkratka SOS totiž může v rádiovém šumu snadno zaniknout. To byl důvod, proč vznikla potřeba nového slova, které by bylo výstižné, srozumitelné a nezaměnitelné.

Soubor písmen S-O-S je považován za zkratku a zoufalé volání zachraňte naše duše" (Save Our Souls). Jenže skutečný důvod, proč byla zvolena tato kombinace písmen, je mnohem prozaičtější. Na odvysílání SOS v morseovce, tedy tři tečky, tři čárky a další tři tečky není potřeba žádného speciálního výcviku a v nouzi ho odvysílá i pochopí každý laik.

M'aider znamená pomoz mi 

M'aider je francouzský výraz a prosba o pomoc používaný v hovorovém jazyce. Coby kódové slovo volající o pomoc vymyslel v roce 1923 telegrafista Frederick Stanley Mockford. O rok později označila Kniha bezdrátové telegrafie „Mayday jako mezinárodní tísňové volání. Něco jiného je volání sice v nepříjemných, ale život neohrožujících situacích, jako je například nedostatek paliva u lodí. V takovém případě se volá na pomoc pobřežní stráž, ale nepoužívá se nouzové slovo „mayday“.

Nežertujte

Falešné vysílání  Mayday je v mnoha zemích považováno za trestný čin, neboť by mohlo způsobit výjezd záchranných sil ve chvíli, kdy by je bylo potřeba u skutečné havárie. Pokud by Američana na toto téma napadlo zažertovat a volat o pomoc jen z legrace, riskoval by až šest let vězení a pokutu ve výši 250 000 dolarů. Americká pobřežní stráž ve své tiskové zprávě na toto riziko upozorňuje a dává příklady dětského „žertování“, které může vyjít šeredně draho.

Podívejte se na letecké havárie, kdy volání Mayday byla zcela na místě.

Zdroj: Youtube

Hoaxové volání plýtvá cenným časem a zdroji, ale co je důležitější, vystavuje odpovídající personál nebezpečí a může zasahovat do legitimních případů pátrání a záchrany," řekl poručík Brook Serbu, velitel střediska, pobřežní stráž 13. okresu.

Frederick Stanley Mockford (1897–1962)

F. S. Mockford se narodil 8. prosince 1897. Po škole nastoupil jako telegrafista k London-Brighton and South Coast Railway.  V rámci vstupu Anglie do 1. světové války se dobrovolně přihlásil k Royal Flying Corps (RFC) a do Francie spolu se svými spolubojovníky odjel na jaře 1917. Jako odborník na rádiovou komunikaci se v Británii školil personál v bezdrátovém styku, a zároveň pracoval na instalaci potřebných radiotelegrafických zařízení do letadel. „Během války Mockford postupně působil u několika perutí: u 39. perutě domobrany, 78. perutě RFC a 141. perutě RFC, u které v roce 1919 nakonec demobilizoval,“ dodává podrobnosti Miroslav Jindra na serveru idnes.cz. Později se Mockford v civilním sektoru vypracoval do funkce rádiového důstojníka, který měl kromě jiného za úkol vymyslet nové kódové slovo pro nouzové volání o pomoc. Zemřel 1. března 1962, pochován je v Selmestonu.

Zdroj: Madeupinbritain, idnes.cz, Kniha bezdrátové telegrafie, US Cost Guard