Již 22 let se na našem území pořádá anketa o strom roku, která se kolem roku 2010 začala šířit i do okolních států. Netrvalo dlouho a soutěž se rozrostla do celé Evropy a stal se z ní mezinárodní souboj. Letos se zapojilo 15 zemí a 15 monumentálních dřevin tak bojovalo o uznání a hlasy lidí. Vítězem se stal polský dub obecný Srdce zahrady v arboretu Wojsavice nedaleko českých hranic. Polsko tak vyhrálo již třetí ročník v řadě.

,,Milí přátelé, jste úžasní! Díky vašemu odhodlání a podpoře náš strom zvítězil! Radost je obrovská! Děkujeme vám!" Vzkazují správci parku na svém webu.

Také český strom bojoval o ocenění:

Domov evropského stromu roku

Wojslavické arboretum stojí na základech lásky k přírodě a oddanosti rodu, díky kterým stojí stále pevně a rozrůstá se do okolí. Jejími zakladateli byli nadšenci von Aulock, kteří zahrady panství přestavěli do romantického stylu a vysázeli zde mnoho dřevin. Po jejich odchodu roku 1848 až do roku 1880 ovšem panství i zahrada chátrali a v dnešní době si nemůžeme být jisti, jak park přesně vypadal. 

Od roku 1880, kdy se na panství Wojslavice usadil Fritz von Oheimb, dostala zahrada druhou šanci a byla osázena novými druhy rostlin. Von Oheimb je také otcem výherního stromu. Ve své době platila za jednu z nejvýznamnějších soukromých zahrad, do které se sjížděli mnozí návštěvníci střední Evropy. Von Oheimb do své zahrady investoval mnoho peněz i úsilí a dokázal vytvořit i jednu z největších sbírek pivoněk v Evropě (okolo 500 druhů). Legendy praví, že jeho láska k rostlinám se začala rozvíjet již v útlém věku, kdy kvůli astmatu jezdíval na ozdravné pobyty do Alp. Při jednom z nich mu údajně sjela noha a málem skončil na dně hluboké rokle. Naštěstí jej však zachytil pás alpské růže (Rhododendron ferrugineum), a daroval mu tak další roky navíc. Von Oheimb tuto šanci nepromarnil a v jeho zahradě je patrná láska k rodu Rhododendron, který zahradu umí rozehrát přenádhernými barvami. 
Letos je arboretum otevřeno od 14. dubna a najdete ho cestou do Vratislavi v městečku Niemcza

Výherní dub se nachází v náruči krásně zbarvných květů:

Zdroj: Youtube

Monstrum jménem Frankenstein 

Polské městečko Ząbkowice Śląskie v Dolním Slezsku můžete navštívit cestou zpět do ČR. Ačkoliv není nijak rozsáhlé, je opředeno mnohými legendami, z nichž vám bude běhat mráz po zádech, obzvlášť na prohlídce mučírny.
 
Dnes město náleží Polsku a hrdě nese polské jméno, ovšem nebylo tomu tak vždycky. Do roku 1945 se jmenovalo Frankenstein a někteří historikové se domnívají, že zde také Marry Shelly našla inspiraci pro své velkolepé literární dílo. Traduje se totiž, že zdejší hrobníci za vidinou zisku byli ochotni zajít i k otravě obyvatel města. Mělo k tomu dojít na začátku 17. století, kdy obyvatelstvo sužovala epidemie moru, který hrobaři měli údajně šířit mazáním infikovaného prášku z mrtvých těl po klikách nic netušících obyvatel. Také při výslechu doznali hrůzné zacházení s těly a kanibalské praktiky. Výslech byl ovšem prováděn formou trýzně a mučení a o jeho pravdivosti mají všichni historici veliké pochyby. 

Romantické ruiny zámku na nedaleko náměstí:

Šikmá věž za humny

Další z legend mlží o historii Šikmé věže. Stáří jejích základů se odhaduje na 13. století a v odchylce o 2,14 m si nezadá s nejšikmější českou vykřivenou věží v Ústí nad Labem. Věž v Ząbkowice Śląskie byla v průběhů staletí přestavována a dostavována, i když nikdo netuší, jaký byl její původní účel. Někteří z historiků uvádějí, že původní stavba sloužila především jako mučírna. Tomu oponuje historik a architekt Kurt Bimler, který přišel s myšlenkou, že místo sloužilo jako městská brána. 

Proč je věž zešikmená, je také stále nezodpovězeno a velký požár v roce 1858 to nijak neulehčil, právě naopak. Jako důvody se často uvádí měkká půda nebo otřesy z 15. září 1590, ale historikové mají také podezření, že věž mohla být křivě postavená schválně. Bohaté rodiny se předháněly v jedinečnosti a cíleně šikmá věž by byla rarita! Tato idea se zakládá na údajné zprávě, že ve věži před požárem v 19. století stálo „Ich heiß Hohannes Gleiß, hab diesen Turm schieff gebaut mit Fleiß“. (Jmenuji se Johannes Gleiß, postavil jsem tuto šikmou věž s pílí.) Ovšem věž byla při požáru natolik zničena, že se nápis nedochoval.

Ač město není největší metropolí široko daleko, ukrývá ve svých ulicích kulturní poklady Dolního Slezska, které stojí za to vidět!

Zdroje: arboretum, strom roku, Frankenstein, Ząbkowice Śląskie