V několika knihách odehrávajících se na Zeměploše popisuje Terry Pratchett grimoáry, tedy magické knihy s popisy čarodějných praktik, které byly tak mocné, že musely být připoutané řetězy. V jeho zeměplošské sérii je to nadsázka. Znalci Terryho Pratchetta vědí, že v nejednom jeho příkladu a nadsázce je zrnko pravdy.

Knihy na řetězech – libri catenari

Když vejdete do Knihovny Latinské školy v podzemí Informačního centra, můžete se na chvíli cítit jako v magické knihovně. Historické spisy jsou připoutány řetízky. A navíc jsou za sklem a pod dohledem kamer, takže krádež ze strany návštěvníků nepřichází v úvahu.

Sbírka představuje 358 děl ve 232 svazcích a zahrnuje rukopisy (5 svazků), prvotisky (52 titulů) a staré tisky (301 titulů ze 16. a z počátku 17. století), především však libri catenati, tedy knihy s řetězem. V počtu 68 svazků představují největší sbírku nejen v ČR, ale v celé střední Evropě.

Eva Kochová

Tak jako je dneska drahé Ferrari, tak byly v minulosti drahé knihy. Před Gutenbergovým vynálezem knihtisku se knihy opisovaly ručně, a tak byly nesmírně drahé. Mnohé z nich dokonce měly uvnitř vepsáno svého mecenáše či donátora, který knihu dané instituci pořídil nebo daroval,“ říká jáchymovská místostarostka Lada Baranek. Faktem je, že občas se donátor někomu znelíbil, a tak jeho jméno přeškrtal.

Knihy na řetězech (libri catenari) byly takto skutečně chráněné před odcizením, byť se často vyskytovaly v místech, kde by člověk krádež nepředpokládal – v klášterech. Jáchymovská knihovna jich vlastní celkem 232 rukopisů, prvotisků a starých tisků ze 16. století. Těch na řetězech je 68.

Fakt je to originál,“ ptám se nevěřícně, protože knihy, které měly ležet téměř 250 let někde na půdě, vypadají nesmírně zachovale. Díla díla významného učence a autora hornické příručky Georgia Agricoly mi v hornickém Jáchymově přijdou logické. „Tady se v místní Latinské škole vůbec neučilo hornictví, naopak se žáci vzdělávali v teologii a filozofii,“ upravuje během výkladu mou úvahu místostarostka Baranek. Pro mě osobně by jako největší skvost nebyla Bible, ale Ptolemaiova Kosmologie. Jenže ta je jako jediná z vystavených knih kopií.

Poté, co zde roku 1516 bylo nalezeno stříbro, se Jáchymov stal během několika málo let druhým nejlidnatějším městem Českého království,3 centrem technického pokroku i vzdělání. Existovala zde chlapecká škola, dívčí škola a hlavně Latinská škola, založená zřejmě roku 1519“, vysvětluje Eva Kochová ve své práci této knihovně věnované. Latinská škola bezesporu bez knih fungovat nemohla, ovšem první známý finanční dar určený na nákup knih v hodnotě 50 tolarů, dostala až v roce 1540 od jáchymovského starosty Stephana Hackera

Bible z 13. století

Bible je kniha, která naprosto zásadním způsobem ovlivnila myšlení velké části lidstva. Pokud pomineme jednolistový kalendář Almanach auf das Jahr 1448, tak zásadním Gutenbergovým tiskem byla právě Bible.

Ta vystavená má být podle popisku v hebrejštině, i když přirozenější by byla aramejština. Tou totiž mluvili prvotní křesťané. Za hebrejskou bibli se označuje ta část biblického kánonu (knihy, z nichž se Bible skládá), jež je společná pro obě věrouky. Tedy pro křesťanství i judaismus. I historická Bible je pod sklem, ale přikurtovaná není. Asi ji krádež hrozila méně.

Gutenbergův vynález knihtisku

Celé jméno německého tiskaře, muže, který má na svědomí jeden z nejvýznamnějších vynálezů moderní historie. Knihtisk přivedl na svět Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg narozený pravděpodobně v Mohuči. Původně zlatník a brusič drahokamů převzal své známější příjmení z názvu rodového sídla – dvora Zum Gutenberg. Jeho nápad odlévat písmena z kovu měl zřejmě předobraz v kovových pečetidlech, které se v té době běžně používala.

Nález z půdy

Na půdě se dá najít ledacos, což dobře vědí nejen stěhováci. Knihy, které jsou dnes vystavovány v klimatizovaném jáchymovském podzemí jsou taky nálezem z půdy. Uschované tam přečkaly války, včetně obou světových, komunistický režim, který připomínají kolem Jáchymova rozmístěné památníky na trestanecké kolonie. Nález byl, jak už to bývá, výsledkem šťastné náhody.

Související články