Až se vydáte na procházku, všimněte si, že kaštany, tedy správně jírovce maďaly (Aesculus hippocastanum) jdou do plného květu. Jírovce jsou původně jihoevropské stromy, známé pod názvem „koňský kaštan“. Krásný strom je častý zejména v parcích a alejích, byl oblíbený šlechtou, takže se běžně vysazoval v okolí zámků. V minulosti se jeho listy, kůra a slupky plodů používaly k barvení látek.

Nektar květů je bohatý na cukry, takže ho mají v oblibě i včelaři a jejich včelstva. „Jeho dřevo je bělavé až nažloutlé, bez zřetelného jádra. Vzhledem a vlastnostmi se podobá lipovému. Používal se v minulosti hlavně pro soustružené části nábytku, na dýhy a hudební nástroje,“ vysvětluje Ludvík Losos v knize věnované historickému nábytku.

Když se podíváte na detail květu pozorněji, třeba v naší obrazové galerii, při podrobném pohledu zjistíte, že některé jednotlivé květy mají žluté flíčky, jiné cihlové a další fialové. Jedná se o jasnou informaci pro opylovače, aby zbytečně neztráceli čas a energii. „Žlutá: Rychle sem, čeká na vás spousta pylu a sladkého nektaru. Naberte si, nasosejte! A přitom také opylte květy, za což vám předem děkujeme. Oranžová: Budeme pomalu končit. Poslední objednávky, prosím. Fialová: Tady už je opyleno. Pylu i nektaru máme jen zbytky. Ale zaleťte vedle ke kolegům s těmi žlutými flíčky!Takhle to s nadsázkou vysvětluje Ústav experimentální botaniky.

Signalizace barvami

Změna barev květů bude možná ještě výraznější pro opylující hmyz, který vidí barvy v jiném spektru, než je vnímáme my. Včely mají totiž tři typy receptorů a nejsilněji vnímají ultrafialové, modré a zelené barvy, zatímco receptory v lidském oku vnímají zejména modré, zelené a červené barvy a jejich kombinace. To znamená, že včely, které vidí květy jírovců je vidí jinak než my. Zřejmě o něco lépe rozeznávají barevné odchylky v květech a hned vědí, kde je čeká sladká odměna a kde by vyšly naprázdno.

Podívejte se na jírovec maďal v květu.

Zdroj: Youtube

Včely jako sexuální partner

Rostliny využívají opylovače jako nějakého třetího sexuálního partnera, který musí být spolehlivý a věrný, aby zajistil rychlý a snadný přenos samčích pohlavních buněk. Naprostá většina rostlin je v současnosti opylována včelami. To samozřejmě vůbec nemusí znamenat, že tomu tak bylo vždy, ale vznik obou těchto skupin se odhaduje zhruba na stejné období (rostliny před 140 miliony let, včely před 120 miliony let),“ píše Jakub Straka v časopise Vesmír. V praxi to znamená, že včely vyvíjely na rostliny selekční tlak. Co neviděly, to neopýlily. A díky tomu má dnešní jírovec, a nejen on, takovýto zvláštní květní semafor.

Včely

Pod jménem včela si naprostá většina představí „klasickou“ včelu medonosnou či čmeláky, kteří jsou se včelami úzce příbuzní. Na světě je přes 16 000 popsaných druhů včel. Mnohé další na své objevení teprve čekají. V České republice se můžeme setkat asi s 600 druhy včel. Zdaleka ne všechny vypadají jako ta nejznámější ze včelařských úlů.

Zdroj: Ústav experimentální botaniky, Vesmir,cz, Losos L.: Historický nábytek