Na Českolipsku se tradují pověsti o lakomém sedlákovi a žebrákovi, který si chtěl vyprosit hrst hrachu. Potom, co neuspěl, proklel celé sedlákovo pole a hrách se proměnil v kámen. Bájím samozřejmě nebudeme věřit, nicméně kamenné kuličky zde stále jsou…

Z bouře zrozené

Jako bouřkové kuličky se nejčastěji nazývají železité konkrece, které je možno nalézt na Českolipsku, například u obce Prysk nedaleko České Kamenice. Již od prvních nálezů kamenných kuliček v nich naši předkové spatřovali nadpřirozeno a přiřazovali jim magické schopnosti. Podle mystiků dokážou odstraňovat veškeré bloky v těle, zajišťovat volné proudění pozitivní energie a jsou vhodné k meditacím.

Pokud kuličku nosí majitel u sebe, má údajně přinášet celkové psychické vyrovnání a spokojenost. Z mystického pohledu jsou kameny párové, tedy mužské a ženské. Rozlišit je není náročné, ženské jsou hladké a mužské drsné. Největší zajímavosti týkající se popisovaných konkrecí ovšem neleží v oblasti magie, ale vědy.

V poušti Utahu je snadné Moqui Marbles, jak jsou kuličky známé v Americe, nalézt:

Zdroj: Youtube

V utajení

Konkrece jsou českým skrytým pokladem. S kuličkami se ale bohužel také obchoduje. Touha vydělat si nějakou korunu nebo prostě jen mít doma kuriozitu, ovšem může mít neblahý dopad na lesy a okolí. V lese jsou primární naleziště a je tu možné uvidět kuličky ještě vrostlé ve skále. Z ní se postupným zvětráváním uvolňují a zpravidla po silných bouřkách je lidé nacházeli vyplavené, uvolněné a obnažené na polích. Proto jim dali přízvisko „bouřkové.“

Na akademické půdě

Z geologického hlediska jsou tyto kuličky objektem vytvořeným v třetihorách součinností vulkanické činnosti, vody a sférické symetrie. Tedy faktu, že pokud něco tekutého může vytvořit přirozený tvar, utvoří kouli. Kuličky nejsou z jednoho kusu, ale mají šest vrstev, přičemž uvnitř jsou duté nebo naplněné jemným tmelem. „Obsahují hlavně minerály železa – limonit, goethit, sem tam hematit,osvětlil Deníku.cz geolog Tomáš Malý z českolipského muzea.

Půjdeme-li po vrstvách od středu ven, narazíme nejprve na vrstvu obsahující jemný goethitový tmel s příměsí fosforu, následuje tmel s většími krystaly goethitu, třetí vrstvu tvoří jehlicovité krystaly hematitu, čtvrtá je též z hematitu, ale s hustě poskládanou keříčkovitou strukturou jehlicovitých krystalů, pátá část je již z velkých krystalů hematitu a šestá vrstva, sloužící jako slupka, je z masivního goethitového, případně goethit-hematitového tmelu. Též by se asi hodilo zmínit se, že v malých konkrecích bývají zachovány pouze čtyři vnitřní vrstvy a u velkých bylo vypozorováno, že první vnitřní vrstva chybí.

ČR, USA, Mars

Bouřkové kuličky, to není jediné jméno, které mají. Pro ty větší nalezené v polích se v 19. století vžil název „Pickerte“, což odkazuje na vybírání brambor a „Knallkugeln“ – práskací kuličky, protože při vhození do ohně často praskaly a tříštily se. Kromě názvů odkazujících na naleziště v českém prostředí však existují jiná jména podle míst, kde se konkrece dále nacházejí - navajské a marsovské. Ano, tento český unikát je společný taky pro oblast Colorado Plateau, USA, která byla obývána kmenem Navajo, a planetu Mars. O Českolipsko se proto také přibližně před dvaceti lety zajímalo NASA. Proces tvorby kuličky se totiž neobejde bez vody, jejíž přítomnost chtěli na rudé planetě dokázat.

Ačkoliv všechny kuličky mají něco společného, taky se od sebe mohou lišit:

Zdroj: Youtube

Světový unikát

Celý přírodní proces vzniku kuliček probíhal tak, že roztavené magma s příměsí železitých minerálů za určitých podmínek prosakovalo a plnilo dutiny zdejších pískovců. Spolu s tímto materiálem bylo k vytvoření konkrecí potřeba dvou typů vody, a to tekoucí, která měla za následek vyluhování, a redukční, díky níž kuličky vznikly. „Je důležité vzít v potaz fakt, že bez vody tyto konkrece nemohou vzniknout,“ upozornil magistr Pavel Rückl, který měl na starost spolupráci s NASA. „Podobné železité konkrece totiž popsala sonda Opportunity, která přistála počátkem roku 2004 na Marsu. Američtí odborníci je zprvu porovnávali s těmi z Colorado Plateau, ovšem během výzkumu se ukázalo, že americké kuličky byly při vzniku konfrontovány s ropou a nejsou tedy úplně geologicky čisté.“

Na rozdíl od amerických konkrecí ty z Prysku „čisté“ jsou, a tak mohl začít výzkum a spolupráce ČR a NASA, bohužel se tak nakonec nestalo. „S lidmi z NASA jsem jednal a dokonce s nimi ložiska konkrecí objel,“ prozradil zákulisí magistr Rückl, „ač byly naše konkrece vhodné, byl mezitím proveden jiný experiment, týkající se potvrzení vody na Marsu, a to s anhydritem. A jelikož dopadl pozitivně, americký zájem opadl.“ Na každý pád, stále máme na Českolipsku světový unikát, který přesahuje svým významem hranice naší planety.

Zdroje:

Související články