Na přehradu Jirkov už se může. Ale jen do konce podzimu

Vodní dílo Jirkov mohou pěší, cyklisté i maminky s kočárky navštívit každý den od 6:30 do 20:00. Auto je možné zaparkovat na točně před branou, případně na krajnici po pravé straně vozovky ve směru k bráně. Zpravidla přístupovou bránu otevíráme 1. dubna, ale s ohledem na velikonoční svátky, během nichž už můžete vyrazit do přírody, otevřeme dříve. Protože se jedná o vodárenskou nádrž, která zásobí severočeské hnědouhelné oblasti pitnou vodou, přístup k vodě je zakázán. Veřejnost prosíme o dodržování zákazového značení a aby odpadky vyhazovali do košů, které tu jsou rozmístěné. Nádrž leží nad městem Jirkov, dnes spojeném v souměstí se statutárním městem Chomutov. „Účelem vodního díla Jirkov je akumulace vody pro zásobení severočeské hnědouhelné oblasti pitnou vodou, zajištění minimálního průtoku v toku Bílina. Dalšími účely jsou energetické využití odtoku vodní elektrárnou Jirkov a snížení povodňových průtoků v Bílině a částečná ochrana území pod hrází před povodněmi," udává na svých stránkách pohoří Ohře.

Podívejte se na život pod hladinou Ohře

Zdroj: Youtube

Ohře

Ohře (někdy také Ohara, Oharka, německy Eger) je řeka v Německu a na severozápadě České republiky, levostranný přítok Labe. Její tok je dlouhý 316 km, z toho 246,55 km se nachází na území České republiky. Povodí má rozlohu 5614 km², z toho 4601 km² v České republice. Zdroj: wikipedie

Zdroj: Povodí Ohře