Několik turistických značek vede ke klášteru z Keidrichu (nejbližší obec) nebo Eltiville am Rhein (nejbližší městečko). Větší město, Wiesbaden, se nachází zhruba 15 km vzdušnou čarou směrem na východ. Pokud máte rádi víno nebo historii, nebo dokonce obojí, berte následující řádky jako tip na výlet.

Kudy chodil, tudy zakládal kláštery

Založení má na svědomí Bernard z Clairvaux a došlo k němu v roce 1136, takže zdejší historie je vskutku pozoruhodná. Bernard, jež byl později prohlášen za svatého, byl podle papeže Pia VIII. učitelem církve, což znamená, že v křesťanském panteonu zastává vskutku význačné místo. Začátek jeho církevní kariéry byl poměrně jednoduchý. Jelikož pocházel z bohatého rodu, získal slušné církevní vzdělání, což v 11. století rozhodně nebyla samozřejmost. V té době bylo běžnou dovedností broušení nožů a nikoli čtení liter. Později se usadil na rodinných statcích, aby následně nastoupil řeholní život v klášterech. Údajně vzniklo z jeho popudu 68 klášterů.

Eberbach se brzy stal jedním z největších a nejaktivnějších klášterů v Německu. A protože už z dob minulých byla v oblasti silná tradice pěstování vína táhnoucí se až k římským legiím, mnichové na ní s chutí navázali. Ostatně výroba vína byla pro ně výhodná nejen z gurmánského hlediska, ale i ekonomicky. Jak sami zjistíte, tradice pěstování a výroby vína se tady uchovala dodnes. Asi nejzajímavějším exponátem jsou obří dřevěné historické lisy na vinné hrozny. Ty už se ale dnes nepoužívají, práce s nimi byla pracná a výroba se modernizovala.

Vězení i svatební síň

Fungování kláštera pozastavilo drancování, které proběhlo během třicetileté války. Po uklidnění situace se mniši vrátili a pustili do obnovy nejen poničených staveb, ale i vinic. Mnohde to znamenalo novou výsadbu. Klášteru se začalo, mimochodem i díky vínu, ekonomicky dařit, nicméně po sekularizaci přešel do majetku státu. Ten věděl, jak se stavbou vybavenou mohutnými zdmi naložit. Něco podobného je ideální pro blázinec a vězení. Bylo tady obojí. Dnes vás tady nezavřou, ale mohou vás zde, samozřejmě za patřičný obnos, oddat. Takže v bývalém blázinci a vězení se můžete dostat do manželství.

Nebo si tady, opět za pevně danou cenu, můžete uspořádat firemní večírek. Vše je jen otázka dohody. Pokud zdejší prostory uvidíte, možná poznáte některé místnosti, které se ve filmu Jméno růže objevily. Není divu, že zdejší atmosféra a interiéry nalákaly filmaře k tomu, aby si pro středověký příběh vybrali právě toto místo.

Bývalé cisterciácké opatství je se svými románskými a raně gotickými stavbami jednou z největších památek klášterní architektury a je také považováno za nejzachovalejší středověký klášterní komplex v Evropě.Ochrana a zachování této výjimečné kulturní památky je hlavním úkolem neziskové Nadace kláštera Eberbach. Kromě nákladné údržby a provozu památkově chráněného klášterního komplexu k tomu patří i podpora kulturních projektů a jeho zpřístupnění široké veřejnosti. V klášteře Eberbach, který je obklopen vinicemi, se pravidelně pořádají akce, festivaly a představení,“ vysvětluje Klášterní nadace na svých stránkách.

Zdroje: kloster-eberbach,