Starobylé město Úštěk leží v malebné krajině na rozhraní dvou chráněných krajinných oblastí Českého středohoří a Kokořínska. Historické jádro si uchovává prvky středověké architektonické krásy a od roku 1980 je vyhlášeno městskou památkovou rezervací. Jedná se o nejmenší MPR v Čechách.

Úštěk je známý jako turistická oblast ležící v krásné přírodě, je obklopen horou Sedlo, Ronov, Pohorským vrchem, Budinou a dalšími kopečky. Osobitý charakter historického městečka pak dotváří jezero Chmelař s přilehlými kempy, dvěma plážemi a letním kulturním programem. Rovněž je proslulé svými velkolepými jarmarky, při kterých se náměstí zaplní trhovci, řemeslníky, umělci a dobová atmosféra ještě více umocňuje středověký ráz městečka. Právě unikátnost míst zlákala i několik filmových tvůrců, Úštěk můžete vidět ve snímcích jako Kolja, Rebelové nebo také v zahraničním Jojo Rabbit. V návaznosti na tuto zajímavost vznikla Filmová stezka, která vás stejně jako další pěší stezky provedou městem.

KOSTEL SV. PETRA A PAVLA

Kostel sv. Petra a Pavla byl postaven v pozdně barokním stylu v letech 1764-1772 stavitelem Janem Václavem Koschem na místě, kde původně stál menší kostelík sv. Michala s okolním hřbitovem. Nejvzácnějším prvkem kostela je oltářní obraz od českého malíře Karla Škréty. Ten byl zakoupen již do kostela sv. Michala a znázorňuje Pannu Marii s Ježíškem v rozmluvě se svatým Petrem a Pavlem. Oltářní malbu navrhl jezuita Adam Lauterer a namaloval Jiří Kramolín. Autorem soch a kazatelny je úštěcký řezbář Jiří Vančura. Zajímavé jsou také socha sv. Jiřího a socha sv. Václava, kterou studoval sochař Josef Václav Myslbek během prací na soše sv. Václava, která je dnes na pražském Václavském náměstí. Kostel se pyšní také krásnými varhany a betlémem. Konají se zde koncerty i bohoslužby a během Úštěckého adventu z věže kostela slétají živí andělé.

ŠTÍTOVÉ DOMY

Řada domů historického úštěckého náměstí dává výraznou představu o tom, jak vypadala zástavba menšího středověkého města (např. domy čp. 29-38). Nejstarší městské domy byly patrně dřevěné s kamennými sklepy v několika úrovních. V 16. století pak byly stavěny nové kamenné a hrázděné štítové, jednopatrové domy s loubím v přízemí. Ve východní části náměstí pak najdete podloubní domy s gotickým jádrem. V současné restauraci Pod podloubím, původním Panském domě, bydleli v 15. století Sezimové, tehdejší majitelé úštěckého panství a později v něm byl vždy hostinec nebo hotel.

PTAČÍ DOMKY

Malebný soubor Ptačích domků stojí na Českém předměstí Úštěku, na okraji pískovcové skály. Domky najdete nedaleko synagogy, přičemž z ul. 1. máje mají většinou jen jedno patro a jsou tak nízké, že na jejich střechy lze dosáhnout rukou. Zajímavější pohled pak nabízí cesta v údolí, v Kamenné ul., kde lze vidět, že domy mají pater několik. Tato zajímavost má minulost zahalenou tajemstvím. Jisté je, že na přelomu 18. a 19. století, v dobách rozvoje města, vznikla potřeba budování dalších domů. Místa kvůli poloze Úštěku na úzkém ostrohu však bylo málo. A zřejmě z tohoto důvodu byl podél výjezdové cesty z města využit i úzký pruh roviny končící strmou pískovcovou stěnou. Obytná část přízemních domků pak byla postupně zvětšována hloubením dalších prostor v pískovcové stěně a výstavbou dřevěných přístavků, podepřených dřevěnými trámy. Tyto přístavky mohou připomínat vlaštovčí hnízda, z čehož zřejmě vychází současné označení Ptačí domky. Před rokem 1945 je místní němečtí obyvatelé údajně nazývali právě jako Vlaštovčí hnízda. Traduje se, že domy byly postaveny italskými dělníky pracujícími na výstavbě železnice. Je to však nepravděpodobné, jelikož objekty jsou zakresleny v mapě císařských otisků z roku 1843, přičemž výstavba železnice následovala až o více jak půl století později. Italové tak mohli v Ptačích domcích pouze pobývat. V jednom z domků bývalá barvířská dílna, která v 18. století patřila rodině Leintenbergerů. Dosud je zde unikátně dochované topeniště pro barvířské kotle a další stopy po provozování barvířského řemesla, což z objektu činí památku nadregionálního významu. V současnosti jsou domky v soukromém vlastnictví.

JEZERO CHMELAŘ

Letní rekreační areál u jezera Chmelař nabízí svým návštěvníkům písčitou pláž se zázemím i ubytování v Kempu u jezera Chmelař. U pláže nechybí stánky s občerstvením a posezením (pozn. v provozu v letním období) , půjčovna lodiček a šlapadel, půjčovna paddleboardů, nohejbalové a volejbalové hřiště.

Kemp u jezera Chmelař nabízí kapacitu více jak 250 lůžek ve 2 až 6 lůžkových chatkách, stanovou plochu i zázemí pro karavany. Stravování v kempu je zajištěno místními prodejci v kolibě kempu a dalších stáncích s občerstvením u pláže.

HRAD

Úštěcký hrad byl postaven v počátku 15. století pány Škopky z Dubé. V době předtím zde stával zřejmě poplužní dvůr, který spravoval správce. Unikátností je, že výstavba hradu proběhla v již vzniklém městě. V 16. století byl pak hrad renesančně upraven a ve století 17., kdy byl v držení jezuitů, byl upraven barokně. Dále ve století 18. sloužil jako městská sladovna a část hradu byla upravena na pivovar. Od 19. století však byl hrad částečně obýván a částečně byl skladištěm. Po 2. sv. válce začal hrad chátrat a teprve v 21. století začala jeho obnova, kterou si tato dominanta města opravdu zaslouží. Mimo postupných rekonstrukcí, které nadále pokračují, vznikla na hradním nádvoří kavárna s posezením, která navrátila do zdejších prostor život.

ŽIDOVSKÝ HŘBITOV

Židovský hřbitov v Úštěku může pocházet už z období 15. století. Nachází se v blízkosti tzv. Šibeničního vrchu, kde bývalo staré popraviště. Areál je velmi cenným dokladem vývoje židovské komunity u nás, je zde množství historicky i výtvarně náročných náhrobků z období od 16. do 20. století. K rozšíření hřbitova došlo v 17. a následně v 19. a 20. století, kdy byla vybudována obřadní síň. Užíváno bylo toto místo až do roku 1938. V druhé polovině 20. století byla zbořena síň i ohradní zdi a revitalizace se areál dočkal až roku 2001. Nyní se o něj stará Sdružení pro úštěckou synagogu a hřbitov, najdete zde přes 200 náhrobků a k hřbitovu vás dovede krásná tématická stezka.

Město Úštěk

Město Uštěk s bezmála 2900 obyvateli se rozkládá uprostřed romantické krajiny severních Čech mezi Litoměřicemi a Českou Lípou. Celé jeho okolí včetně řady stavitelských a historických pamětihodností s krásnou, dosud téměř nedotčenou přírodou, je častým cílem odpočinku a rekreace mnoha návštěvníků a turistů. Krajina kolem Úštěku je kopcovitá, s četnými lesy, kde je řada cyklostezek a rybníky, z nichž největší je Chmelař se 67 ha.

Další tipy, co si v Úštěku a jeho okolí, nenechat ujít najdete na www.mesto-ustek.cz

V rámci projektu tzv. Přívětivého úřadu nechalo město Úštěk vyhotovit novou vizuální identitu města, která mu dala nové logo a celý grafický manuál. Město se tak prezentuje moderním způsobem, který však vychází z jeho historického charakteru. Logo bylo inspirováno štítovými domy, kterými je úštěcká památková rezervace typická. V rámci stejného projektu byly dále vyhotoveny propagační materiály a vznikly webové stránky, které přehledně podávají informace jak návštěvníkům, tak i občanům města.