Určitě jste alespoň jednou slyšeli o pevnosti Sighişoara. Avšak abyste ji skutečně poznali, musíte její středověkou krásu, zahalenou nerozluštitelným závojem záhady, vidět na vlastní oči.

Pevnost Sighişoara

Najdete ji v Sedmihradsku, legendární oblasti Rumunska. Sighişoara byla založena německými osadníky a první písemný doklad pochází z roku 1280. Od té doby až do současnosti byla a je Sighişoara živou pevností, neustále obydlenou, což znamená, že při její návštěvě nebudete mít pocit, že se nacházíme v muzeu. V Sighişoaře lze v labyrintu mnohobarevných uliček na každém kroku vidět a cítit historii. Nebylo tedy žádným překvapením, že kulturní hodnota jejího historického centra i autentičnost získaly v roce 1999 zasloužené uznání a Sighişoara byla zapsána do Seznamu světového dědictví UNESCO.

Festival Středověká Sighişoara

Chcete-li poznat skutečnou sílu ducha pevnosti, navštivte ji v posledním týdnu července, kdy se zde každý rok koná festival Středověká Sighişoara. A protože nejlépe lze poznat město pěšími procházkami, zveme vás, abyste objevili například obrannou zeď pevnosti, která má devět věží a tři bašty řemeslných cechů, které ji hlídají z výšky: Věž koželuhů, Věž řezníků, Věž krejčích, Věž kovářů... Ale nejkrásnější výhled na pevnost nabízí Věž s hodinami s malebným mechanismem měření času.

V době festivalu je náměstí pevnosti zaplaveno turisty a stává se preferovaným místem projevu středověkého umění, divadla, tance, hudby, představení zbraní, a zároveň nabízí cesty do jiného světa a času. Náměstí na jedné z jeho stran střeží dům „Vlad Dracul“. Je to místo, kde Vlad Țepeș, který se zapsal do historie jako obávaný hrabě Dracula, spatřil poprvé denní světlo v roce 1431. Na stejném místě, jako by chtěl vyrovnat poměr sil, se nachází Klášterní kostel se svou majestátní architekturou v gotickém slohu. Ti, kteří si přejí zastavit na krátký oddych, mohou si najít pohodlné místo na jedné z teras náměstí pevnosti, přitom se vůně rumunské tradiční kuchyně může stát další záminkou pro vyzkoušení kultury a další epochy.

S čerstvými silami můžete vystoupat po 175 schodech Schodiště žáků, po jejichž zdolání si budete moci užít krásný kostel. Byl postavený v době 1345–1525 a je znamenitým představitelem sedmihradského gotického slohu. Také zde najdete Školu na kopci, jednu z nejstarších škol v Sedmihradsku.

Bylo by ještě mnoho, co by se dalo říci, ale necháme na vás, abyste odhalili další zajímavosti. Vypravit se tam není nic složitého, protože letecká společnost TAROM provozuje každodenní lety Praha–Bukurešt´ a nabízí služby checkingu, 10 kg palubního zavazadla a 23 kg podpalubního zavazadla zahrnuté do ceny letenky, a také catering na palubě. Přesvědčili jste se?

Tým TAROM