Postavené na skále, chráněné obrannými příkopy, opředené závojem legend a záhad, čelí dnes středověké hrady a pevnosti Rumunska novému typu útoku, a to nájezdům turistů, vybavených fotoaparáty a kamerami, kteří jsou rozhodnuti získat co nejlepší snímky. Abychom povzbudili vaši chuť k cestování, vybrali jsme jako hlavní protagonisty čtyři pevnosti, které patří mezi turisty k nejoblíbenejším: hrad Bran, pevnost Râșnov, pevnost Poenari a Korvínův hrad.

Hrad Bran

Hrad Bran vypínající se na hranici mezi Muntenií a Sedmihradskem je starý více než 600 let a dojímá svou siluetou u skalního vrchu. V průběhu historie mu jeho strategické umístění přidělilo dvojí úlohu – jednak sloužil jako celnice pro zboží, které bylo dováženo a vyváženo ze Sedmihradska, jednak plnil obrannou funkci při osmanské expanzi. Pro návštěvníky je neodolatelnou atrakcí nerozlučně spjatou s legendární postavou hraběte Draculy, i když Vlad Tepeş, skutečná osoba asociovaná s pověstným vampýrem, zde nikdy nebydlel.

Pevnost Poenari

Ti, kteří chtějí sledovat stopy této historické postavy, by měli zavítat do pevnosti Poenari v okrese Argeş, která je jednou z rezidencí panovníka Vlada Tepeşe. Pevnost pocházející ze 14. století může turista navštívit až poté, co vystoupá příkrou cestou po 1480 schodech, které se vinou podél bukového lesa až k vrcholu hory Cetățuia (Pevnůstka). Úsilí návštěvníků bude odměněno výhledem, který se jim shora nabízí – na přehradu Vidraru a horský masiv Fagarašských hor. Pověst vypravuje, že Vlad potrestal odbojné bojary tak, že je využil k rekonstrukci pevnosti. S dalšími podobnými akcemi, kterými prokazoval svou moc, vzrůstala síla legendy vytvořená kolem jeho osoby.

Pevnost Râșnov

Pevnost Râșnov, známá také jako „Selská pevnost“, sloužila jako útočiště a obrana proti četným nájezdům. Původně byla postavena ze dřeva teutonskými rytíři mezi léty 1211–1255. Z roku 1335 pochází první zdokumentovaná zmínka o ní a je spjata s vpádem Tatarů. Pevnost Râșnov umístěná na skalnatém kopci, na jižní straně města Râșnov, obklopená lesy a pětimetrovou obrannou zdí, zůstala mnoho let nedobytou.

Pokud pevnost Râșnov navštívíte, můžete se procházet mezi třiceti domy, v nichž kdysi bydleli uprchlíci, máte možnost si prohlédnout, jak vypadala škola, kaple, dům kněze nebo si vyzkoušet střelbu lukem. Jinak je v pevnosti umístěno Muzeum středověkého umění, které vám pomůže přenést se do autentické atmosféry středověku prostřednictvím sbírek zbraní, nábytku a dobového oblečení. Pevnost je možné navštívit v kterémkoli ročním období, ale obzvláště vám doporučujeme zavítat sem v zimě. Tato pevnost byla zahrnuta do žebříčku nejkrásnějších deseti hradů celého světa.

Korvínův hrad

Máte-li rádi gotickou architekturu a hrady, které se podobají těm z pohádek, pak vám určitě učaruje Korvínův hrad ve městě Hunedoaře. Je považován za jeden z nejhezčích na světě a je zahrnut do deseti evropských pohádkových míst. Tento hrad, jenž pochází z 15. století, reprezentuje vojenskou architekturu jihovýchodní části Evropy dané doby. Prohlídka hradu zahrnuje Rytířský sál, Sněmovní sál, galerii, donjon, věž Capistrano. K tomu lze přidat mučírnu, kapli a studnu hradu. Váš zážitek bude však úplný až potom, co se dozvíte o pověsti o havranu se zlatým prstenem v zobáku – který je v erbu rodu Korvínů, podle nichž je tento hrad nazýván.

Výše uvedené hrady a pevnosti se specifickými středověkými architektonickými vlastnostmi představují jenom malou část architektonického a kulturního dědictví Rumunska, avšak reprezentují víc než pouhé stavby. Vyprávějí a promlouvají o určité době a o jejích lidech, ale též o osudech lidí, nacházejících se na pomezí mezi historií a legendou.

Nic se nevyrovná tomu, když s radostí objevujete nová místa, nové pověsti a příběhy. Společnost TAROM je poctěna doprovázet vás na trase Praha–Bukurešť prostřednictvím svých každodenně provozovaných letů. Rumunská národní letecká společnost vám nabízí celkem více než 50 vlastních míst určení a code-share. Společnost TAROM byla založena 18. září 1954 a dnes vlastní flotilu, která se skládá z 25 letadel.

Tým TAROM