Uprostřed staletých hvozdů a zvlněných pahorků, které obklopují pohádkovou oblast Bukoviny, se nachází poklad, který potěší oko a pohladí duši cestovatele. Postavené díky umu člověka a podtržené malebným prostředím, vás zvou malované kostely v Bukovině svou barevnou září a chtějí vás přesvědčit, že jste se dostali do hotového ráje na zemi.

Pocházejí ze středověku, přesněji z 15. – 16. století a založili je moldavští panovníci. Osm z těchto kostelů patří k Světovému dědictví UNESCO od roku 1993, byla tak uznána jejich hodnota a umělecká originalita. Vzrušují svou architektonickou a malířskou harmonií celku. Některé z nich se začaly shodovat v jedné rozhodující barvě, jedinečné a neopakovatelné, jako je modř Voronetu, zeleň, červeň Sucevity, žluť Moldovity, červeň Humoru nebo zeleň Arbore.

Nejznámější z nich je kostel v obci Voroneţ, postavil ho moldavský panovník Štěpán Veliký. Jako jeho výraz vděčnosti a pokory vůči božstvu potom, co porazil Turky ve významné bitvě. Tento kostel reprezentuje takzvaný moldavský sloh a přitahuje nejen svou záhadnou modří, jejíž složení zůstalo doposud záhadou, ale i venkovní malbou Posledního soudu, s děsivou vizí pekla, vzrušující a moralizující krásou. Pro svou uměleckou dokonalost byla lichotivě nazvaná „Sixtinská kaple Východu“.

Klášter v obci Suceviţa vypravuje, stejně tak jako Bible, příběh o stvoření světa až do apokalypsy ve stovkách malovaných scén, mezi které patří Schody ctností, povzbuzující k víře a dobrým skutkům a nabízející záchrannou vizi plnou nadějí nad lidským osudem.

Série kostelů s vnějšími malbami doplňuje kostel v obci Arbore, klášter Humor v obci Suceava, kostely v obcích Probota Moldovitei, Pătrăuți a kostel sv. Jana Nového v obci Suceava, které jsou viditelnými a hmatatelnými symboly, užitečnými člověku v jeho cestě k Bohu.

Navrhujeme vám se pozastavit nad vzrušující podívanou s pomocí estetické a duchovní hodnoty, zahrnuté v nástěnné malbě, která je zároveň originální formou komunikace jejího významu. Vysvobození od omezení a konvencí uzavřených prostorů má toto poselství jiný rozsah, výraznost a přesvědčující sílu k lidem, kteří nejsou tolik obeznámení s písmem svatým. Po přibližně 500 let od vytvoření těchto maleb je pedagogická a moralizující síla obrazů stále ještě živá a působivá. Můžete se o tom přesvědčit sami, budete-li chtít být přítomni této pamětihodnosti.

Společnost TAROM je poctěna dopravit vás na místo díky každodenním letům na trase Praha – Bukurešť. Rumunská letecká národní společnost TAROM nabízí více než 50 vlastních a codesharových destinací.

Čekáme vás na palubě

Tým TAROM