Slyšeli jste už nejstarší hudební nástroj na světa?

Evropa před 50 000 lety byla krutá a nemilosrdná. Neandertálci se nedožívali více než 40 let, které prožili honbou za jídlem a boji o území. Přesto v této době začalo vznikat také první umění, a to dokonce i hudební. Neandertálská flétna objevená v jeskyni Divje Babe na území dnešního Slovinska, je nejstarším hudebním nástrojem. Byla vyrobena z kosti zadní nohy mláděte medvěda jeskynního, ať sloužila k varovným signálům nebo k oblažení duše, není pochyb, že vyluzuje zvuk velice harmonický.  

Na videu si můžete nejen prohlédnout nejstarší flétnu světa, ale vychutnat si i její zvuk:

Zdroj: Youtube

Nástroje zapomenuté

Od té doby uplynulo již mnoho vody a hudba stejně jako hudební nástroje prošly velikými proměnami. Na některé se dokonce v průběhu staletí zapomnělo, jen aby mohly být objeveny v jiné podobě. Takovým případem jsou i vodní varhany, které sice vymizely z běžného použití, ale v posledních letech se vracejí v moderním pojetí na mořské břehy. Jedny z nejoblíbenějších jsou ty na zadarském pobřeží v Chorvatsku. Nejen, že se díky jejich instalaci proměnilo rozbombardované pobřeží, ale jejich zvuk vás ohromí!

Za vynálezem vodních varhan neboli hydraulis stojí Ktesibios, řecký fyzik a vynálezce. Připisuje se mu mimo jiné také objev pružnosti vzduchu a zdokonalení egyptské klepsydry, což byly první nesluneční hodiny. Čas byl odpočítáván kapající vodou, jejíž hladina pak na měrce ukazovala uběhnuté minuty. Práce s vodou a stlačováním vzduchu jej dovedla právě až k vynálezu nového hudebního nástroje. Pokusy o velkoplošné ovládání souboru píšťal tím byly ve 3 stol. př. nl. zdárně ukončeny a systém se mohl začít zdokonalovat.

Související články

Traduje se, že se Ktesibios nesnažil vytvořit hudební nástroj, nýbrž sestavit technickou vymoženost, která by ulehčila život nebo pomohla vyhrát válku. Otvor, kterým vzduch proudil, však zvuk schopný utvořit byl a kromě technického objevu byl na světě i nový rozsáhlý nástroj hudby a veselí. V pozdějších letech skutečně doprovázel převážně společenské oslavy, oproti varhanám, které máme spojené s kostelem budícím úctu. Roli v tom samozřejmě hraje fakt, že v době před Kristem křesťanství neexistovalo.

Pod tlakem

Klíčovou roli v ovládání všech píšťal hrají zákonitosti spojených nádob a vztlaku, který tlačí hladinu do stejné výšky s ostatními nádobami. Vodní část varhan (nejníže položená) je tvořena dvěma nádobami, přičemž ta menší - vložená do větší - je otočená dnem vzhůru. V nádobě se utvoří vzduchová kapsa s vysokým vztlakem, ten se snaží vyrovnat hladiny. Pokud je do dna (které nyní tvoří strop) menší nádoby navrtána díra přebytečný vzduch uteče a hladiny se vyrovnají. Jestliže pak je vzduch veden do další komory, na kterou jsou navrtány píšťaly v určitém tvaru, produkuje proud vzduchu libozvučné tóny. Je však nutné do nádoby, ve které se nadzdvihuje hladina, vzduch neustále přivádět, jinak se hladiny vyrovnají. V pozdějších stoletích byly k upravenému nástroji přidány i klávesy a stal se z něj první klávesový nástroj.

Jedním z lákadel Zadaru jsou mořské varhany:

Zdroj: Youtube

Jaderské moře hudebním mistrem

Kvůli postupnému zdokonalování práce se vzduchem se použití vody omezovalo, až nakonec vymizelo úplně. V roce 2005 se však na pobřeží chorvatského Zadaru objevily nové vodní varhany. Umělec Nikola Bašić vybudoval na Istarska obala (promenáda Obala kralja Petra Krešimira IV.) podzemní instalaci 35 píšťal. Ty nejen, že se navracejí k použití vody, ale dokonce zanevřou na vynález Ktesibia, neboť voda vhání vzduch do každé píšťaly jednotlivě. Zadarskou krajinu tak prostupují tóny utvářené přírodou a dodávají nevšední atmosféru romantickému výhledu na vlnící se moře.

Městu zničenému válkami tímto krokem vdechl umělec nový život a to i přesto, že těžké šrámy bojů se hluboce vepsaly do zadarské krajiny, jak uvádí průvodkyně pro Deník.cz: „Náletů přišlo několik desítek a na konci války byl doslova v troskách. Bomby zničily zdejší přístav i 80 procent starého města. Podívejte, tady všude jsou dodnes vidět pozůstatky vybuchlých bomb a drážek po střelách ze samopalů.“ Zadarské instalaci přidává na zajímavosti další z výtvorů Bašiće, Pozdrav slunci. Jedná se o skleněnou kruhovou plochu, která nasává sluneční paprsky a po setmění slunce naspořenou energií osvětluje procházející lidi.

Nechte moře zpívat

Varhany v Chorvatsku však nebyly prvním pokusem nechat moře zpívat. První instalací, která z mořského příboje udělala hudebníka, lze nalézt v San Franciscu a stojí tam již od roku 1986. Za jejich konstrukcí stojí Peter Richards, který použil na vytvoření zázemí pro vystupující píšťaly mramor ze zrušeného hřbitova. Netřeba dodávat, že místu to dává nevídaný vzhled. Na pobřeží britského města Blackpool, přibližně ve střední části ostrova, byly v roce 2002 instalovány již druhé mořské varhany. Oproti těm zadarským se jejich instalace tyčila do výšin a v roce 2022 musela být odstraněna z důvodu bezpečnosti.

Zdroje: classicfm.com, britannica.com, yamaha.com, atlasobscura.com, denik.cz

Související články