Pískovcové formace na severovýchodě Čech nevzbuzovaly vždy v lidech údiv a potěchu, dlouhá léta se místní nevyzpytatelným skalním proláklinám a divokému hvozdu kolem spíše vyhýbali. Do stínů skal se ubírali pouze v dobách válek a nebezpečenství. Změnilo to až osvícenství, které se během 18. století snažilo dát přednost vědě před vesnickými povídačkami. Tehdy vzrostl zájem o poznání a cestování.

Teprve v první třetině 19. století začali lidé budovat turistickou infrastrukturu. Výrazně tomu také přispěl několik týdnů trvající požár, který v roce 1824 prostor více odhalil a zpřístupnil. Ruku k dílu také přiložil Ludvík Karel Nádherný, který ve 30. letech získal panství od svého otce. Jedním z prvních jeho počinů bylo vybudování Gotické branky, která sloužila jako hlavní vstup. Můžete ji zahlédnout například i v Letopisech Narnie, jejichž velká část se natáčela v severovýchodních skalních městečkách nebo Českém Švýcarsku.

Související články