Bojovní Turci Osmanské říše neděsili ve 14. století pouze vládce a válečníky, ale také křesťanské mnichy ortodoxního Řecka. Proto vyrazil i Saint Athanasios the Meteorite ke skalám nedaleko Kalabaka ve středu poloostrova a založil první z 24 klášterů v nebesích. Ačkoliv se do dnešních dní zachovalo jen šest aktivních budov, stále nabízejí veliké kulturní i náboženské bohatství. Oproti minulosti, kdy mniši museli na vrchol skal lézt po provazových žebřících, jsou kláštery snadno dostupné, v průběhu let byly dostavěny schody, mosty a dokonce i lanovky. Přesto je to ale ortodoxní společenství, a tak se od návštěvníků vyžaduje odpovídající oblečení. To především zahrnuje zakryté ramena a dlouhé nohavice.
Zdroje: meteora.com