Národní park Plitvická jezera letos v dubnu oslavil 85 let od svého založení, což z něj dělá nejstarší NP v Chorvatské republice. Mimo to je to také 45 let od zapsání na Seznam světového přírodního dědictví UNESCO. Na seznam byla oblast zapsána pro nestandardní jezerní krajinu vytvořenou sedimentací travertinu. K tomu dochází, je-li ve vodním toku přemíra kalcitu, který se může vysrážet u břehů. Ačkoliv je složením podobný vápenci, jeho struktura je pórovitá.

Na cestách jej můžete vidět i v podobě krápníků, úžasnou podívanou pak vytváří v kombinaci s horkými prameny například v tureckém Pamukkale a jako stavebnina se použil i do římského Kolosea. Dnes se ve stavebnictví používá převážně jako obkladový materiál, tak je možné, že jej máte v koupelně. Plitvická jezera jsou jedny z největších nádrží utvořených srážením kalcitu, celá oblast zahrnuje na 140 vodopádů různé intenzity i formace. Nádherná krajina je atraktivní také pro filmaře. V Česku jsou Plitvická jezera synonymem pro filmy spojené s postavou Vinnetoua, náčelníka Apačů.

Zdroje: geologie.vsb.cz, whc.unesco.org, treehugger.com

Související články