Jsou to orgie

Jakmile rozkvetou sněženky, je jasné, že jaro se nezadržitelně blíží. „Jsou to orgie,“ poznamenal s úsměvem čiperný důchodce, když překračoval mé nohy ležící přes cestičku. Chcete-li fotit rostliny, je potřeba se smířit s tím, že se ušpiníte. A pokud jde o sněženky, tak riziko prudce stoupá, protože jednak berou vodu z tajícího sněhu a navíc mají v oblibě zamokřené ekosystémy, jako jsou lužní lesy. V praxi to téměř vždy znamená mokré fleky a skvrny od bláta.

„Rodové jméno Galanthus vzniklo sloučením řeckých slov gala (mléko) a anthos (květ) a poukazuje na bílou barvu květu. Na první pohled se zdá, že všechny sněženky jsou stejné, ale není tomu tak. Celkem máme popsáno 19 druhů. To není mnoho, ale sběratelé sněženek, galantofilové, pěstují více než 500 zahradních odrůd,“ vysvětluje Pavel Sekerka v Živě, časopise pro biologickou práci.

Jak se jmenuje sněženka?

Nejznámější a v současnosti platný český název u nás rostoucí sněženky je sněženka podsněžník (Galanthus nivalis). Název odkazuje na to, že dokáže vyrašit i pod sněhem. Najít ji můžete i pod jménem sněženka předjarní či jarní.

 

Desetitisíce ohrožených rostlin

Sněženka předjarní je podle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 395/92 Sb zvláště chráněným rostlinným druhem prohlášeným za druh ohrožený,“ hlásají papíry přilepené na stromech, přičemž podstata sdělení zvýrazněná velkým písmem tkví v tom, že „kdo zničí tyto rostliny nebo způsobí nedovolený zásah do jejich životního prostředí bude potrestán pokutou do výše 20 000 korun.“ Pokuta, pokud budete sbírat sněženky coby předmět podnikání, se může vyšplhat až na 2 miliony. I to je důvod, proč zmizely babičky prodávající kytičky sněženek. V minulosti se objevovaly v předjaří, často na Valentýna, kdy se prudce, leč krátkodobě, zvýšila poptávka po kytičkách. A svazek sněženek býval nouzovým, ale přesto dostatečně funkčním řešením problému mnoha mužů. Ovšem následně se objevily pokuty a prodej ustal. To ale neznamená, že úplně zmizelo nelegální poškozování. Občas si někdo pár kytiček utrhne a zahrádkář, pod podmínkou anonymity, přiznal, že si ke svému domku v zahrádkářské kolonii pár trsů vyrýpl.

Podívejte se na jeden z mnoha zahradnických kultivarů sněženek. Takový v našem lese neuvidíte.

Zdroj: Youtube

Pohled na les s desítkami tisíc rostlin trochu koliduje s tím, že rostlina je ohrožená. Podobné jako v Dobřínském háji u Roudnice nad Labem, Litovelském Pomoraví na Olomoucku nebo na Znojemsku v Podyjí. Podobně je to na celé řadě lokalit v Česku. Ono ohrožení tedy není tak akutní, Světový svaz ochrany přírody (IUCN) ji vede v kategorii téměř ohrožených.

Sněženka patří i mezi léčivé byliny, celá rostlina je jedovatá a obsahuje několik alkaloidů," udává Agentura ochrany přírody (AOPK). "Dva klíčové alkaloidy obsažené ve sněženkách jsou lykorin a galantamin; oba se vyskytují také v narcisech. Ačkoli požití cibulí sněženek nebo narcisů není dostatečně silné, aby způsobilo smrt, může vést k průjmu a zvracení," doplňuje informaci o toxicitě sněženek server compoundchem.com. Obecně se málo ví o tom, že geny sněženek mají insekticidní účinky. Zároveň se zkoumá její lékařské využití při léčbě Alzheimerovy choroby.

Poděkujme mravencům


Sněženka si vyvinula zajímavý způsob, jak dostat svá semena na další stanoviště. Využívá k tomu živočichů, které najdeme skoro všude. Mravence. Trik je jednoduchý, jednoduše je uplatí. Semena sněženky mají rohovitý přívěsek, který mravencům chutná. Jenže se „tahají“ s celými semeny a tak rozšiřují areál výskytu. Zároveň se semena šíří vodou, není náhodou, že sněženka má ráda podmáčené ekosystémy. Takže povodně, i drobné a lokální, nebo stružky vody při silných bleskových srážkách, jejímu šíření vyhovují. Mravenci jsou sice malí, nenápadní, ale v podstatě všudypřítomní.

Zdroj: Živa, Litoměřický deník,Olomoucký deník, Znojemsko.cz, IUCN, compoundchem.com, AOPK,