Kromě mnoha jiných zajímavostí, které odhalite v našem kvízu, zavírá ptakopysk při potápění oči, uši i nosní dírky a spoléhá se pouze na receptory v zobáku. Tato adaptace mu umožňuje efektivně lovit i v kalné vodě. Jsou výborní plavci a často se potápějí do hloubek až 5 metrů.

Kvíz: co všechno víte o ptakopyscích?

Ptakopysci jsou extrémně podivuhodná zvířata. Otestijte své znalosti.

Sociální chování ptakopysků je zajímavé a komplexní. I když jsou většinou samotářští, během období rozmnožování dochází k intenzivním sociálním interakcím. Samci jsou teritoriální a často se účastní bojů.

Podívejte se na mládě ptakopyska.

Zdroj: Youtube

Mimo období rozmnožování mají ptakopyskové tendenci zůstat osamělí, což zajišťuje, že každé zvíře má dostatečný přístup k potravním zdrojům ve svém teritoriu. Navzdory jejich samotářskému způsobu života, jsou jejich sociální interakce během období páření klíčové pro jejich přežití a reprodukční úspěch.