Oceány jsou rozděleny do pěti hlavních oblastí: Tichý, Atlantický, Indický, Jižní a Severní ledový oceán. Tichý oceán je největší a nejhlubší, zabírá třetinu povrchu planety a skrývá nejhlubší místo na Zemi – Mariánský příkop.

Kvíz: Víte, která země je na břehu kterého moře? Je to snadné

Jména moří a oceánů jsou známá. Teď je jen přiřaďte ke konkrétním zemím.

Atlantický oceán je druhý největší a hraje klíčovou roli v globálním obchodu díky svým mnoha důležitým přístavům a námořním trasám. Indický oceán je známý svými teplými vodami a bohatstvím na ryby, které podporují místní ekonomiky. Jižní oceán, obklopující Antarktidu, je klíčový pro regulaci světového klimatu a poskytuje jedinečné podmínky pro různé druhy mořského života. Severní ledový oceán, nejmenší a nejmělčí z pěti, je pokrytý ledem po většinu roku a je domovem pro mnoho specifických arktických druhů.

Podívejte se na život v korálovém útesu.

Zdroj: Youtube

Moře, menší než oceány, jsou často uzavřenější a nacházejí se blíže k pevnině. Středozemní moře, obklopené Evropou, Afrikou a Asií, je historicky významné pro rozvoj civilizací a kultury. Černé moře a Baltské moře mají své specifické ekologické systémy a hrají důležitou roli pro regionální ekonomiky a dopravu. Každé moře a oceán má své unikátní vlastnosti, které ovlivňují klima, podporují biodiverzitu a poskytují zdroje nezbytné pro lidský život.