České lesy jsou domovem široké škály druhů zvěře, které hrají klíčovou roli v ekosystému. Mezi nejznámější patří jelen evropský, srnec obecný a prase divoké. Ovšem víte, jestli tahle klasika je tady skutečně původní? Nebo bažant či tchoř?

Kvíz: Víte, která zvířata patří do naší přírody?

Otázka zní jednoduše, ale možná budeš překvapen. U každé otázky máš na výběr, zdali jse o původní nebo nepůvodní (dovezený, nebo nově invazivní) druh.

Jelen evropský, se svými impozantními parohy, je symbolem českých lesů a často se objevuje v umění a literatuře. Srnci obecní a prasata divoká, známá svým robustními těly a schopností přizpůsobit se různým podmínkám, jsou významnými obyvateli českých lesů a pronikají i do okrajů měst. Tyto druhy jsou nejen důležité pro biodiverzitu, ale také pro kulturní dědictví a tradice myslivosti v Česku.

Soužití původních a introdukovaných druhů přináší řadu výzev. Introdukované často mají negativní dopady na původní faunu a flóru, například konkurencí o zdroje potravy nebo šířením nemocí. Navíc změny v hospodaření s lesy a lidská činnost, jako je urbanizace a intenzivní zemědělství, ohrožují přirozená stanoviště mnoha druhů zvěře.

Podívejte se na jelena evropského v přírodě.

Zdroj: Youtube

Ochrana lesní zvěře v Česku tedy vyžaduje komplexní přístup zahrnující management lesních ekosystémů, regulaci lovu a monitorování populací zvěře. Spolupráce mezi státními institucemi, vědci a myslivci je klíčová pro udržení rovnováhy v přírodě a zachování bohaté biodiverzity českých lesů pro budoucí generace.