Svatí v Česku hrají významnou roli v náboženské a kulturní historii země. Mezi nejznámější patří svatý Václav, patron českých zemí, který byl knížetem a mučedníkem. Jeho socha stojí na Václavském náměstí v Praze a jeho odkaz je stále živý v českém národním povědomí. Svatý Václav je symbolem české státnosti a patronem míru. Jeho svátek, 28. září, je státním svátkem a připomíná jeho život a mučednickou smrt. Dalším významným svatým je svatá Ludmila, babička svatého Václava a první česká světice, která byla zavražděna a je považována za patronku rodin a vychovatelů.

Mezi další významné české světce patří svatý Jan Nepomucký, který je považován za ochránce proti povodním a patronem zpovědníků. Jeho sochy se nacházejí na mnoha mostech nejen v Česku, ale i po celé Evropě. Svatá Anežka Česká, dcera krále Přemysla Otakara I., byla řeholnicí a zakladatelkou kláštera Na Františku v Praze. Její kanonizace v roce 1989 měla velký symbolický význam a byla spojena s politickými změnami v zemi.

Udělejte si kvíz a ukažte své znalosti.

Kvíz: Sochy svatých vídíme často. Poznáte podle atributů, jak se jmenují?

Stojí u mostů, na návsích i u kapliček. Ne každý svatý má stylizovanou svatozář, ale mnozí mají typický předmět nebo atribut, podle kterého se dají poznat. Vyzkoušejte si své znalosti.