Jen příklad

Ti nejstarší obyvatelé Ostravy znali železárny v ostravských Vítkovicích jako Vítkovické závody Hermanna Göringa. To proto, že v období 2. světové války byly továrny arizovány a začleněny do Říšských závodů Hermanna Göringa. Krom jiného se tu vyráběla munice a součásti raket V-2. Ti starší znají komplex jako VŽKG, tedy Vítkovické železárny Klementa Gottwalda. Dnes už jsou pro mladé prostě jen továrny ve Vítkovicích, kde se odehrávají ostravské Colours.

Kvíz, který vás pobaví. Jak dobře znáte socialistické zkratky?

Život v socialistickém Československu se odehrával ve formě zkratek. Bylo dobré se v nich orientovat.