Rudé moře je známé svým bohatým ekosystémem, který zahrnuje životem překypující korálové útesy, mangrovové lesy a rozmanitou mořskou faunu. Zároveň je důležitou námořní cestou pro přepravu ropy a dalších komodit.

Jak dobře znáte Rudé moře?

Rudé moře je vnitřním mořem Indického oceánu mezi Arabským poloostrovem a Afrikou. Mnozí ho znají ze svých letních dovolených.

Táhne se v délce zhruba 2 000 kilometrů a má průměrnou šířku kolem 280 kilometrů, dosahuje maximální hloubky 3 040 metrů. V oblasti Rudého moře panují extrémní klimatické podmínky s velmi horkými léty, přičemž jižní části moře patří k nejteplejším regionům na světě. Roční srážky jsou zde minimální, což spolu s vysokým odpařováním přispívá k vysoké salinitě moře.

Takhle vypadá potápění v Rudém moři.

Zdroj: Youtube

Rudé moře je místo plné zázraků, právě zde jsem zažil ty nejúžasnější ponory.

Jacques Cousteau

Největší koncentrace korálových druhů je zaznamenána podél saúdského pobřeží. Mangrovové lesy, nacházející se především v jižní části moře, a seagrassové porosty v lagunách a zálivech, dále obohacují místní ekosystém. V těchto prostředích žije široká škála mořských živočichů, včetně želv, dugongů, delfínů a mnoha endemických rybích druhů.