Ostrava, známá nejen svou industriální historií, ale také unikátním nářečím, představuje srdce regionu, kde se potkávají staré hornické tradice s moderním životem. Místní dialekt je mnohdy až nesrozumitelný a místní nejdou daleko pro ostrý výraz. I to je pozůstatek drsné hornické a hutnické minulosti. Typickým rysem je časté používání zkrácených slov a specifických hlásek, jako například „kaj“ místo „kde“, „šak“ místo „vždyť“.

Ostravština pro pokročilé

Ten je bulaty, jak chleba kulaty

ostravské pořekadlo

Město je domovem unikátní oblasti Dolní Vítkovice, kde industriální architektura se setkává s moderními uměleckými a vědeckými projekty. Ostrava je také centrem vzdělání a výzkumu, s několika univerzitami a vědeckými institucemi.

Zdroje: