Denní motýli mají v České republice významnou ekologickou roli jako opylovači rostlin a indikátoři kvality životního prostředí. Některé druhy denních motýlů v Česku jsou ohroženy kvůli ztrátě jejich přirozeného prostředí a používání pesticidů v zemědělství nebo fragmentaci lučních ekosystémů.

Například nejvzácnějším českým perleťovcem je perleťovec maceškový neboli „Niobák“. Je jedním z našich největších perleťovců, velmi silně vázaný na tradiční udržovanou jemnozrnnou krajinu, přežívající vesměs v nepočetných populacích na moravskoslovenském pomezí. Teď na jaře vyrazila za sluníčkem celá řada baboček a bělásků. Za nejkrásnější jsou považováni jasoni, byť pojem a vnímání krásy je silně individuální.

V České republice je vědecky popsáno asi 3500 druhů — denních motýlů máme aktuálně 158 druhů, z čehož je 19 druhů již vymřelých, a z těchto 19 se 2 druhy podařilo znovu na našem území reintrodukovat, píše Vít Hotárek na svém blogu.


Udělejte si kvíz a pak se podívejte na video, jak může vypadat motýlí louka.

Kvíz: nejběžnější denní motýli

Pojďme se podívat na nejběžnější denní motýly.

Zdroj: Youtube

Zdroj: Lepidoptera.cz, Blog Vít Hotárek