Mamuti, patřící do čeledi slonovitých, jsou jedním z nejznámějších prehistorických zvířat. Nejznámějším druhem je mamut srstnatý (Mammuthus primigenius), který obýval chladné stepi a tundry Evropy, Asie a Severní Ameriky během poslední doby ledové. Mamuti byli dobře přizpůsobeni chladnému klimatu díky své husté srsti a silné vrstvě podkožního tuku, která je chránila před mrazem. Jejich charakteristické dlouhé, zakroucené kly jim sloužily k hledání potravy pod sněhem a ledu.

Udělejte si kvíz a pak pokračujte ve čtení.

Kvíz: Otestujte své znalosti o mamutech

Mamuti jsou fenomenální živočichové doby ledové. Co o nich víme?

Mamuti vyhynuli přibližně před 4 000 lety, přičemž poslední populace přežívaly na izolovaných místech, jako byl Wrangelův ostrov. Hlavní příčiny jejich vyhynutí zahrnují změny klimatu po poslední době ledové a nadměrný lov lidmi. Fosilie a zmrazená těla mamutů objevená v permafrostu na Sibiři poskytují cenné informace o jejich životě a prostředí, ve kterém žili. Mamuti zůstávají fascinujícím objektem výzkumu, představujícím spojení mezi prehistorickými ekosystémy a současným světem.

Podívejte se na video s mamuty.

Zdroj: Youtube

Zdroje: Denik.cz, Mamuth