Brněnský hantec, jedinečný a živý dialekt města Brna, je více než jen soubor výrazů. Tento specifický jazyk ovlivněný mnoha kulturami a historickými událostmi, představuje pestrou mozaiku regionální identity.

Kvíz: Od betélné betle po zoncnu. Zvládnete brněnský hantec?

Brňáci jsou na hantec náležitě hrdí, i když už ho většinou neovládají.

Od svých kořenů v brněnském podsvětí a dělnických čtvrtích až po současnost se hantec stal ikonickou součástí brněnské kultury. Lidé v Brně ho používají nejen jako prostředek komunikace, ale také jako způsob, jak vyjádřit své kořeny, humor a hrdost na své město. Poznejte kouzlo hantecu a jeho význam pro Brňany – od příběhů po typické výrazy, které z něj dělají něco víc než jen místní nářečí.

Brňané se k hantecu hlásí nejen kvůli jeho jazykové originalitě, ale také proto, že spojuje komunitu a vytváří pocit sounáležitosti. Hantec je používán v běžné komunikaci, uměleckých dílech a veřejných akcích, čímž oživuje tradice a udržuje živý kontakt s minulostí Brna. Hantec Brno prostě baví.