Mezi nejvýznamnější památky patří Zeď nářků, Chrámová hora, kde stával slavný Šalamounův chrám, a Chrám Božího hrobu, považovaný za místo Ježíšova ukřižování a zmrtvýchvstání. Pro muslimy je Jeruzalém domovem mešity Al-Aksá a Skalního dómu, míst spojených s prorokem Mohamedem.

Zkuste si otestovat své znalosti Jeruzaléma pomocí našeho kvízu.

Kvíz: Zkuste štěstí v kvízu, který cílí na Jeruzalém

Svaté město! Nijak jinak se Jeruzlém označit nedá. Nemusíte ho navštívit, zdejší svatá a populární místa jsou všeobecně známá.

Díky své bohaté historii je Jeruzalém centrem kulturního a archeologického výzkumu. Staré Město, obehnané středověkými hradbami, je rozděleno do čtyř čtvrtí: židovské, křesťanské, muslimské a arménské. Každá z těchto čtvrtí má svou unikátní atmosféru a nabízí návštěvníkům jedinečný pohled na různorodé dědictví města.

Jeruzalém také čelil mnoha konfliktům a obléháním, což vedlo k jeho několikerému zničení a obnově. Dnes je město symbolem náboženské tolerance i napětí, místem modliteb a naděje pro miliony lidí z celého světa.