Zdroj: Youtube

První moderní genocida – genocida Arménů proběhla 24. dubna 1915. Právě 24. dubna roku 1915 začala v tehdejší Osmanské říši tajná akce, jejímž cílem byla likvidace arménské menšiny. V průběhu let 1915 – 1918 bylo Turky zavražděno přibližně 1,5 milionu Arménů. Tato smutná událost je jen jednou z posledních těžkých zkoušek, kterou museli Arméni, hrdý národ s velmi bohatou a slavnou historií, přetrpět. V těžkých dobách se však rodí legendy. O jednu takovou legendu se postarala sama úžasná arménská příroda. V horách kolem hlavního města Jerevanu a západně od něj se nachází výchozy přírodního sopečného skla – obsidiánu.

Výjimečných vlastností této přírodniny si lidé všimli již v hlubokém pravěku a začali obsidián používat k výrobě nejrůznějších nástrojů (škrabadel, nožů, hrotů do šípů apod.). Běžně je obsidián černá neprůhledná sklovitá hmota, ale na některých nalezištích je různými příměsemi zbarven do mnoha barev. Objevuje se tak obsidián jako ušlechtilý dekorativní drahý kámen. Jen velmi zřídka lze najít obsidián průhledný s kouřově hnědým zabarvením. Tyto průhledné obsidiány mohou být fasetovány (vybroušeny), zasazeny do šperků a objevuje se pro ně populární termín – Slzy Arménie. Název odkazuje na čistotu kamene a na utrpení, kterým si zdejší hrdý národ musel projít. Sama Země tak prý pláče pro zbytečnou smrt svých synů a dcer. Zkamenělé slzy pak můžeme v horách sbírat ve formě nejčistější drahokamové podoby sopečného skla. Podobně je tomu u mnohem známějších Slz Apačů. I v tomto případě se jedná o populární termín, který označuje průhledné tmavé obsidiány, nacházející se v západní části Spojených států a vyvážených jako oblíbený drahý kámen do celého světa. V případě Apačských slz je odkazováno na utrpení původních domorodých obyvatel Severní Ameriky.

Zdroj: Youtube

Některá naleziště (výchozy) kvalitních obsidiánů v Arménii byla prozkoumána a dokumentována v minulém roce v rámci projektu Hayastan. Jde o Česko – Arménskou archeologickou expedici, na které spolupracuje Institut Archeologie a etnografie Jerevan, Archeologický ústav AV ČR Praha a nezisková organizace Naše historie. V rámci expedic jsou aplikací nejmodernějších nedestruktivních metod zkoumány a dokumentovány významné historické lokality a památky Arménie. Odborný tým vědců z obou zemí (Frolík, Frouz, Gasparyan, Petrosyan, Šindelář) zkoumá a dokumentuje významné památky, kterým hrozí bezprostřední nebezpečí zániku nebo se jedná o velmi hodnotnou historickou památku v celosvětovém měřítku.

Zvláštní pozornost je, vzhledem ke křesťanským kořenům České republiky, věnována především areálům a památkám křesťanským. Arménie byla totiž první zemí na světě, která přijala křesťanství za své oficiální náboženství. Stalo se tak již v roce 301. Proto nacházíme v zemi pod Kavkazem veliké množství velmi starých kostelů a klášterů (4., 5. a 6. století). V průběhu expedice 2019 se podařilo v horách najít lokality s nejkvalitnějšími drahokamovými vzorky obsidiánu. Vzorky, které byly dovezeny do ČR jsou nově vybroušeny a zájemci tak mohou obdivovat krásu Slz Arménie. Vzorky vybrousili kolegové z organizace Geosvět Praha.

Zdroj: Youtube

K obsidiánu se váže v Arménii velké množství legend, z nichž mnohé pocházejí již z dávného starověku a dochovaly se dodnes. Například Arméni jsou přesvědčeni o tom, že Kain zabil Ábela nožem z obsidiánu, což v jejich očích staví obecný obsidián do negativního světla a už od starověku je obsidián zván „Satani eghung - ďábelský hřeb“. Arméni, kteří žili u jezera Van nazývali tyto kameny Vanakat, což by mělo odkazovat na to, že se jeho barva shodovala s barvou očí specifického druhu koček, které žijí pouze v této oblasti.

Zdroj: Youtube