česko-arménská archeologická expedice

Znovuobjevujeme zapomenutou krásu na hranici Evropy a Asie

Česko – arménská archeologická expedice

V rámci česko – arménské archeologické expedice je vedle nedestruktivního archeologického průzkumu prováděna také podrobná 3D dokumentace památek. A to nejen celých lokalit, historických areálů a staveb, ale i jednotlivých nalezených architektonických článků a artefaktů. Zvláštní postavení v nově vznikající digitální sbírce zaujímají modely tzv. chačkarů.

Chačkar

Chačkar, známý také jako arménský křížový kámen, je kamenná stéla s motivem kříže a dalšími ornamenty. Název vznikl spojením dvou arménských slov – chač = kříž a kar = kámen. Chačkary jsou charakteristickým středověkým křesťanským arménským uměním. Od roku 2010 jsou chačkary, jejich symbolika i jako řemeslo, zapsány do seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO.

Nejběžnějším motivem chačkaru je tedy kříž, který často překonává rozetu nebo sluneční disk. Zbytek stély potom vyplňují do velkých detailů propracované vzory listů, hroznů, granátových jablek a různé geometrické vzory. Méně často obsahuje reliéf i biblické scény či postavy světců.

Nejčastěji byly chačkary stavěny pro spásu duše, a to lidí živých i zesnulých. Jindy jsou připomínkou vojenského vítězství, výstavby kostela nebo třeba formou magické ochrany před přírodní katastrofou. Nejběžnějším místem, na kterém chačkary nacházíme, jsou hřbitovy. Arménské náhrobky však mají mnoho dalších podob a jenom menšina jsou chačkary.

První opravdové chačkary se objevují v 9. století. Vrchol řezbářského umění chačkar nastal mezi 12. a 14. stoletím. Umění poté klesalo za mongolské nadvlády a bylo oživeno v 16. a 17. století (slávy a kvality ze 14. století však již nedosáhlo). Odhaduje se, že dnes existuje něco kolem 40 000 chačkarů. Většina z nich je volně stojící po celé Arménii, ty nejhonosnější a nejcennější jsou obvykle zabudovány do klášterních zdí. To však zdaleka neznamená, že se Vám nemůže poštěstit nalézt opravdu výjimečný kousek někde v pustině.

Zdroj: Youtube

Přečtěte si také Projekt Hayastan: česko-arménská archeologická expedice nebo Projekt Hayastan – pevnost Dashtadem