česko-arménská archeologická expedice

Znovuobjevujeme zapomenutou krásu na hranici Evropy a Asie

Máte se na co těšit, Koktejl s předními odborníky navazuje na projekt Apostolus o kterém jsme na našich stránkách psali v dubnu 2019. Jde o návaznost na předchozí 3 roky projektu Apostolus. Jde o aplikaci moderních nedestruktivních metod archeologického výzkumu (především geofyzikálního měření, topograficko – geodetického průzkumu, letecké archeologie) a využití nejmodernějších metod 3D dokumentace významných historických památek (celých klášterů, hradů, kostelů i jednotlivých historických artefaktů.

Klášter Geghard (památka UNESCO).


Klášter Geghard.

Pro dokumentaci jsou ve spolupráci s Akademií věd v Jerevanu vybírány takové památky, kterým hrozí (z nejrůznějších důvodů) bezprostřední nebezpečí zániku nebo se jedná o velmi hodnotnou historickou památku v celosvětovém měřítku. Zvláštní pozornost bude věnována především areálům a památkám křesťanským. Arménie byla první zemí na světě, která přijala křesťanství za své oficiální náboženství. Proto je zde také vysoká koncentrace velmi starých kostelů (4., 5. a 6. století).


Kamenné stély tzv. chačkary v areálu kláštera Geghard.

Letecký snímek archeologické lokality Lernagog.

Vedle nejstarší církevní architektury bude česko – arménská expedice zkoumat a dokumentovat postupně objevované a odkrývané památky z období království Urartu (nejstaršího státního útvaru – říše, která vzniká na území Arménie v 9. století před naším letopočtem), pravěké osídlení z období neolitu a chalkolitu i nejstarší arménské památky z paleolitu.


Letecký snímek lokality Mastara, odkrývané město z helénistického období.

Pevnost Dashtadem.

Dnešní název Arménie pochází ze staroperského názvu „Armanestán“, sami Arméni se však označují jménem „Hajer“ a svou vlast jako Hayastan (tedy země Hajů). Aktuálně jsou kompletně zpracována data z loňské expedice (archeologická lokalita Lernagog a pevnost Dashtadem, kostel sv. Jana Křtitele Mastara, archeologické lokality Mastara 1 a 2).


Pevnost Dashtadem a rozsáhlé historické struktury v okolí.

V letošním roce se soustředíme na katedrálu ze 7. století v Talinu, klášter Geghard, staré kostely ve městě Aruch, nově odkrytý palác z období říše Urartu v provincii Kotayk (tamtéž i dokonale zachovanou hráz a zaniklou vodní nádrž ze stejné doby), unikátní pohřebiště říše Urartu v provincii Armavir a zahájíme práce na digitalizaci artefaktů z archeologického výzkumu jeskyně Areni. Nejnovější informace budou vždy na stránkách Koktejlu. Jak tištěných, tak webových.


V horách u jezera Aparan.