Práce na projektu „Hayastan“, realizovaného v Arménii, běží i v roce 2020. Bohužel letos virus a nová válka o Náhorní Karabach neumožňují nové výzkumy přímo v Arménii. Díky velmi obsáhlému archivu dat, které archeologové nasbírali v terénu v roce loňském, můžou čtenářům Koktejlu i v této těžké době umožnit virtuální návštěvu výjimečných arménských historických památek.

Jeskyně Areni

Během loňské česko – arménské archeologické expedice procestovali odborníci hned čtyři provincie – Jerevan, Armavir, Aragacotn a Kotajk. Vytvořili digitální kopie pěti kostelů z 5. až 7. století, lokalizovali a naskenovali celou řadu drobných historických raně křesťanských památek Arménie (především chačkarů a dalších kamenných stél), objevili úžasně dochovaný hrob z období království Urartu (cca 860 až 585 před Kristem) a vytvořili detailní digitální kopie nejvzácnějších archeologických nálezů z jeskyně Areni. Jeskyně Areni je aktuálně archeologicky zkoumané podzemí v horách přibližně 75 km jihovýchodně od hlavního města Jerevanu. Jedná se o neobyčejně zajímavou archeologickou lokalitu. Již v minulosti zde byla nalezena například nejstarší bota na světě a v přímo v jeskyni (i jejím nejbližším okolí) jsou doklady 6 000 let starého vinařství.

Nejstarší Arméni

S trochou nadsázky tak můžeme říci, že jde o jakýsi hmatatelný doklad legendy, která říká, že když Noemova archa přistála šťastně na Araratu, sestoupil Noe s rodinou do údolí a založil zde vinice. Vinná réva je konec konců pěstována v jižní a západní Arménii dodnes a země je po celém světě známá jako výrobce vynikajícího koňaku. Z jeskyně Areni pochází také 4 kostrové hroby „nejstarších Arménů“. Lebky tří dospělých jedinců a jednoho nemluvněte v roce 2019, v rámci projektu Hayastan naskenoval tým Jiřího Šindeláře, a již nyní pracuje na rekonstrukci jejich obličejů. Díky moderních forenzním vědeckým postupům a digitálním technologiím pohlédneme již brzy do tváře lidí ze šestého tisíciletí před Kristem. Takže i přes přerušení terénních aktivit je na co se těšit. Zůstaňte s námi a sledujte novinky v projektu Hayastan. Vezmeme Vás s sebou na virtuální prohlídky míst, které bez odborníků nikdy nenavštívíte a ukážeme Vám znovuobjevenou krásu na rozhraní dvou kontinentů.

Foto: Martin Frouz