Wanderroute Via Nova je novodobou verzí poutních cest jako je Camino de Santiago. To znamená, že ačkoliv se na trase nalézá mnoho významných poutních míst, v minulosti neexistovala žádná cesta, která by je všechna spojovala.

Cesta bez začátku a konce vyzývá k hledání sebe sama

Pouť je koncipována jako smyčka bez začátku a konce, což také komentují organizátoři na oficiálních webových stránkách  www.pilgerweg-vianova.eu  slovy: ,,Ústřední myšlenkou pouti je, že nemá začátek ani konec. Dá se projít vcelku nebo po úsecích, ze severu na jih, z východu na západ nebo v opačném směru. Chůze je nezbytná. Když nastupuji na cestu, jsem zároveň na cestě k sobě. To se může stát fyzicky, duševně i duchovně. Při tom vědomě přebírám zodpovědnost jak za společnost, tak za sebe.” 

Logem je kruh se smyčkou uvnitř, což reprezentuje člověka objímajícího svět. Spojení člověka a přírody nezná náboženských hranic a může se stát zážitkem pro každého,“ popisují na stránkách význam loga. A pokračují výčtem použitých barev: „Magenta představuje duchovno, ale také neznámo, což zahrnuje i jiné kultury. Modrá znamená fyzickou, vnější, smyslově vnímanou realitu, jako je příroda a životní prostředí, ale také to, co Evropu spojuje. Pozadí se svým světlým a zemitým krémovým tónem vyvažuje výrazné barvy loga a symbolizuje cestu."

Zdroj: Youtube

Nápad založit pouť se zrodil na počátku tohoto tisíciletí. Ačkoliv pár let trvalo, než se cesta propojila skrze kraje, dnes již vede skoro až od rakouského Salzburgu, konkrétně od jezera Wolfgangsee za RegensburgNěmecku. Jednou z možných odboček je také cesta na Svatou Horu do Česka. Je to jedna z mála českých poutních tras, pro kterou existuje také poutní průkaz, další je třeba výše zmíněná svatojakubská cesta do Santiaga. V Česku Via Nova zahajovala v roce 2011 a projekt měl na starost Vladimír Silovský.

Svatá Hora zaujala mnoho poutníků i císaře Ferdinanda

Na české straně pouť měří kolem 130 km, začíná v Bučině a přes Sušice a Blatnou vede do Příbrami. Nejvyšší vrchol Bučina, schovaná v NP Šumava, se tyčí do výšky 1 259 m a cestu může buď zahájit nebo ukončit. Ačkoliv je na cestě možné minout několik zajímavých míst, nejvýznamnější je to cílové, a to Svatá Hora u Příbrami. 

Cesta Via Nova vede i kolem jezera Wolfgangsee:

Svatá Hora se stala poutním místem už v 17. století, o staletí dříve než pouť Via Nova vůbec komukoliv přišla na mysl. Samotné místo je opředeno legendami, pověstmi a zázraky. Jedna z legend praví, že kaple stojí na Svaté Hoře už od 13. století a její nynější stavba stále obsahuje původní zdivo. K tomu neexistují žádné podklady a je bezpečnější se držet dochovaných zdrojů. Ty uvádějí, že první kaple byla postavena ve století 16., dlouhá byla 13 m, široká 7 a vysoká 4. Byla prosté výzdoby a od začátku byla zasvěcena Nanebevzetí Panny Marie.

Proslavil ji poutník Jan Procházka, který sice nebyl věhlasným bojovníkem MMA, když se ale slepý roku 1632 vydal na Svatou Horu za uzdravením, za bojovníka by se dal klidně označit. Ve snu mu jeho děd sdělil, že na Svaté Hoře mu Panna Marie oči vyléčí. Jan vyrazil z Prahy, ale cestou na Horu si nebyl vůbec jistý, a to proto, že věhlas svatého místa měl teprve přijít. Procházka k Příbrami dorazil v červenci téhož roku a začal v kapli sloužit. Traduje se, že jej Panna Marie skutečně pozvolna uzdravila, což přineslo kapli slávu a oblibu.

Roku 1634, tedy stále za života Procházky, Svatou Horu dokonce navštívil císař Ferdinand II. se svým synem. Poutní místo se stalo tak věhlasné, že bylo potřeba zřídit studnu a rozšířit prostory, historik Bohuslav Balbín poznamenal, že „cesty tohoto kraje se netrhnou pro ustavičná procesí na Svatou Horu, celý kraj je doslova posvěcený zbožností.“ Svatá Hora je významným dědictvím českých zemí, na kterém můžete nalézt nejen duchovní povzbuzení, ale kus české historie a k tomu si dopřát sklenku svatohorského vína.

Související články