Ač je nepůvodním obyvatelstvem hodnocen honosnými slovy chvály, nový snímek Zabijáci rozkvetlého měsíce rozhoupal v USA diskuzi u původních kmenů.

Od potulných pastevců po prosperující ropné magnáty

Kolonizace udeřila tvrdě na všechny domorodé národy severní Ameriky, a pro kmen Osedžů to nebylo jiné. Když v 70. letech 19. století byli již potřetí během 40 let nuceni ke stěhování, těžce to lid zasáhlo a zdecimovalo. Naštěstí pro obyvatelé to bylo poslední stěhování, oblast, ve které se usadili se stala rezervací a své místo tak Osedžové měli jisté. I nadále se ale museli potýkat s mnohými nesnázemi, proto je obdivuhodné, že za necelých 50 let to dotáhli až k ,,nejbohatšímu národu na světě." Přestože tohle označení Osedžů pochází již z přelomu století, kdy se kmen věnoval převážně pastevectví a ropu netěžil, rozhodně měli k jeho naplnění s ,,černým zlatem" blíže.

Na videu níže jsou záběry z Osage County a proslovy lidu kmene.

Zdroj: Youtube

Osedžové nejvíce zbohatli na ,,pronájmu pozemků, kde se těžila ropa", což bylo možné díky smlouvě o vlastnictví nejen povrchu půdy ale také jejího hlubinného bohatství. Tvrdým životem vyškolení osedžští vůdci k tomu velmi bystře vyjednali kolektivní právo na hloubkové bohatství, díky kterému byli všichni z kmene vypláceni z ropného příjmu bez ohledu na to, zda se na jejich pozemku těžilo nebo ne. Kmen si tak vybudoval jakýsi sociální systém, oproti ostatním kmenům, které měli vše v soukromém vlastnictví. I nejslabší článek osedžského řetězu byl tedy stále dost bohatý.

První Máj, vraždy čas

Prosperita a bohatství jedné skupiny však často vedou k závisti a zlosti u druhé a nebylo tomu jinak ani v případě kmene vlastnícího ,,černé zlato". Prapodivná úmrtí se začala odehrávat na začátku 20. let v městečku Fairfax a jednou z prvních pravděpodobných obětí ,,doby teroru" se stala Lizzy Q. Kyle. Lizzy byla vlastnice čtyř plných přídělů majetků. Matka Mollie Kyle/Burkhart v podání Osedžanky Lily Gladstone představuje jednu z hlavních rolí filmu Zabijáci rozkvetlého měsíce. Jejího partnera Ernesta Burkharta ztvárnil Leonardo DiCaprio a jak jinak než ve velkém stylu.

Server okhistory.org uvádí, že bylo spácháno 24 vražd než v roce 1926 zatkli viníka, ale odhady se liší, někdy se uvádí vražd až 60. Příčiny smrti byly různé, od střelných zbraní až po relativně pomalé trávení jedem. Když se mezi obyvateli osady začala šířit panika, vůdci se rozhodli vyžádat si pomoc od nově vzniklé FBI, pro kterou to byly první případy vražd. Vyšetřování vedl Thomas White ( ve filmu Jesse Plemons), z jehož pohledu je napsána stejnojmenná kniha.

Ukázka z filmu Zabijáci rozkvetlého měsíce.

Zdroj: Youtube

Všechny nitky nakonec FBI dovedli k Williamovi K. Haleovi, přezdívanému jako ,,král osedžských kopců", který se chtěl chamtivě zmocnit bohatství nejen rodiny Kyle. Jeho filmovým představitelem se stal vynikající Robert de Niro a jeho komplicem nebyl nikdo jiný než jeho synovec Ernest Burkhart. Roku 1926 byli oba zatčeni spolu s Johnem Ramseyem a období teroru tak skončilo.

Režisér Martin Scorsese se snažil příběh, kostými i postavy vykreslit, co nejdůvěryhodněji, proto také úzce spolupracoval se společenstvím žijícím v Osage County, kde dokonce strávil nějaký čas.

V rukou kmenů

Velkým problémem podle některých původních obyvatel je fakt, že režisér není z řad kmene. Celý příběh je pak nejen hodnocen ,,bílou” zkušeností, ale je centrální dějovou linkou. Tim Landes, Čerokéz a redaktor časopisu TulsaPeople to komentuje: ,,Pořád jsem měl pocit, že je to příběh o běloších. Pořád to bylo zarámované kolem zločinců, kteří páchali špatné skutky." Řekl, že si přál, aby film vytvořil domorodý umělec.

A Angelica Lawsonová, členka národa Severních Arapahů ve Wyomingu k tomu dodává: ,,A konečně si myslím, že by se mělo objevit více indiánských režisérů. Pokud chcete vyprávět příběhy původních obyvatel, potřebujete, aby je vyprávěli původní obyvatelé. Jak nám ukázali ,Zabijáci rozkvetlého měsíce’, získat podněty od komunity nestačí. Poslední slovo mají režiséři. Oni činí rozhodnutí, která nakonec utvářejí příběh, a my potřebujeme více domorodých lidí, kteří k tomu mají pravomoc a samostatnost.

V obrázku dole můžete vidět skutečnou rodinu Kyle.

Zajímavosti

Název Zabijáci rozkvetlého měsíce je odvozen od názvu pro měsíc květen, kdy měli vraždy začít. ,,Rozkvetlý měsíc" označuje pátý měsíc v roce, protože louky osedžských plání jsou plné kvítek, které zde symbolizují lid kmene.

Název ,,Černé zlato" se začal celonárodně užívat po roce 1924, kdy Osedžy odchovaný, trénovaný a vlastněný kůň toho jména vyhrál Kentucky Derby.

Přestože Osedžové nebyli během první světové války americkými občany, přijali odvod a dobrovolně nastoupili do služby v nejvyšším procentu ze všech etnických skupin občanů USA.

Zdroje: nytimes.com, colorado.edu, osagenation.gov, travelok.com