Ostrovy tvořící Maltu v průběhu historie asi nejvíce proslavili Maltézští rytíři. „Provoz nemocnic, takzvaných špitálů, patřil mezi historicky první aktivity Řádu. Maltézským rytířům se kvůli tomu dokonce přezdívalo špitálníci,“ vysvětluje České velkopřevorství Maltézského řádu na svých stránkách.

Posvátná ošetřovna

Sacra Infermeria, svatá ošetřovna rytířů svatého Jana, má za sebou více než 400 let živé lidské historie. Během této doby nalezlo útěchu od trápení i bolesti tisíce lidí. Bez nadsázky se tady léčily celé generace a ve své době šlo o jednu z nejlepších nemocnic na světě.

Svatý lazaret se začal stavět v roce 1574. Hlavní podíl na jejím vzniku má velmistr Jean de la Cassière, jenž se rozhodl ji postavit coby náhradu za lazaret v Birgu. Za vlády velmistra Nicolase Cotonera byla v roce 1676 zřízena škola anatomie a chirurgie. Součástí výuky byla i práce na pitevně. Může to znít ošklivě, ale lekce, které poskytovaly těla mrtvol byly extrémně důležité proto, aby dál žili živí. Na tehdejší dobu měla nemocnice nastaveny nezvykle vysoko hygienické standardy, což zvyšovalo úspěšnost léčby a její jméno ve světě. Malťané, jejich typické balkony zdobí ulice, tak měli na svou dobu možnost nebývale kvalitní zdravotní péče.

Po celá staletí se jednalo o důležitou nemocnici pod správou Maltských. Sloužit měla zejména poutníkům směřujícím do Svaté země. Cesta do Jeruzaléma byla pro silně věřící středověké křesťany něčím podobným jako pouť do Mekky pro muslima. Na jednu stranu se jednalo o záležitost duchovní, ale zároveň reprezentativní. A vůbec ne pohodlnou, jednoduchou, levnou ani bezpečnou. Proto mít po cestě nemocnici bylo rozhodně vítané.  I když slovo „rytíř“ máme spojené zejména s bitvami, v případě Maltézských rytířů nejde ani tak o boj, ale službu. Ostatně to krásně vystihuje i jejich heslo: Defensio fidei et obsequium pauperum - Obhajoba víry a služba chudým.

Pro nekatolíky jen tři dny

Řečeno dnešním slovníkem, nemocnice byla multikulturní. Jejich služeb a pomoci mohl využít jakýkoliv muž ze všech společenských vrstev, ať našinec či cizinec, křesťan i člověk jiné víry. Nekatolíci však nemohli zůstat ve Velké síni déle než tři dny, výjimkou byli ti, kteří přijali náboženské vyučování od katolických kaplanů. Přece jen církev využívala každou příležitost k získání dalších „duší“. 

Zdroj: Youtube

Napoleonovi se nelíbilo jméno

Napoleonova vojska, která vyhnala Maltézské rytíře z Malty, ponechala nemocnici její účel. Jen se jméno změnilo na Grand Hôpital. I Britové přizpůsobili jméno svému jazyku a nemocnici přejmenovali na Station Hospital. Její kapacita se v průběhu let měnila, v dobách největší slávy dokázala pojmout až 2 500 pacientů. V současné době je zde muzeum popisující péči rytířů v dobách okupace ostrova a během morových epidemií. Zároveň se využívá jako sídlo Středomořského konferenčního centra.

Zdroje: Maltská centrála turistického ruchu, CIA.gov, České velkopřevorství maltského řádu