Čtyři roky uběhly jako voda. Další letní olympiáda tluče na dveře (nebo spíš na konstrukci Eiffelovy věže), pochodeň už se řítí ulicemi francouzských měst a sportovci celého světa se pilně připravují na 26. července, kdy vypukne boj o medaile. To ovšem není jediná událost, která stejně jako letní olympijské hry přichází jednou za čtyři roky. Letos jsme totiž dostali den k dobru, gregoriánský kalendář musel splatit svůj dluh a počkat než jej slunce opět doběhne. Náš kalendář je ale pouze jedním z mnoha, víte, jak se s nepřesnými dny vypořádávají jinde na světě?

Evropskému kalendáři dominuje soulad s ročními obdobími

 Čas kalendářů i hodin určuje pohyb Země a poloha Slunce na nebeské klenbě. A stejně jako mnohé přírodní zákony a ustanovení, tak i tento jev běží bez jediného zakolísání. Už od dob pradávných civilizací lidé na nebi pozorovali s jakou přesností se nebeská tělesa pohybují a zakládali na nich své svátky, legendy i náboženství. Co je však přesné pro přírodu, ne vždy je snadno uchopitelné pro člověka a tak se musíme vypořádávat s časovým údajem 365 dní 5 hodin 48 minut a (momentálně) 45 sekund, který Země potřebuje na jedno oběhnutí kolem Slunce. 

Gregoriánský kalendář, který v Evropě používáme, má 365 dní a každý čtvrtý rok (jako letos) 366, to je dobře známé. Ale z hlediska pohybů Země a vesmírných těles, to není dostatečné. Průměrná délka roku by byla 365,25 dne a již po 100 letech by to ovlivnilo dobu začátku ročních období. Proto se přidalo pravidlo, které stanovuje, že první rok nového století bude přechodný pouze tehdy, je-li dělitelný 400. Což znamená, že rok 1900 přestupný nebyl, rok 2000 ano, a následující roku 2100 přestupný taky nebude. To dorovná další mezery a naše roční období budou držet na místě. 

Obrázkově vysvětlený přestupný rok ve videu:

Zdroj: Youtube

Lunární kalendář dohání zpoždění 7x za 19 let

lunárním kalendáři, někdy nesprávně označovaném jako čínský, se sledují pohyby měsíce. Počet dní v jednom měsíci je dle lunárního cyklu 29, a tak na rok vychází 354 dní neboli 12 plných cyklů měsíce. Vesmírná tělesa si ale opět krouží, jak se jim zlíbí - dní je v lunárním cyklu 29,53 a do jednoho roku se nakonec vleze 12,3685 měsíčních oběhů. Tuto nesrovnalost vyrovnává kalendář jednou za 2-3 roky, kdy se do roku přidá 1 měsíc navíc. K celkovému vyrovnání ovšem dojde až po 19 letech, jelikož 0,3685 měsíčnímu cyklu, který je extra, odpovídá 7/19. Během 19 let je tedy zapotřebí přidat 7 měsíců navíc, pak opět dochází k souladu vesmírných těles a celý cyklus se vyrovná.

Podobně jako lunární kalendář pracuje také hebrejský, drží se měsíčních cyklů kolem země a zemských cyklů kolem Slunce a snaží se je sladit stejnou matematikou jako lunární čínský kalendář čili přidá extra měsíc během 19 let. Tento měsíc je umístěn mezi 11. (Shevat) a 12. (Adar) měsíc a nese svůj vlastní název Adar. Od měsíce Adar, který má přijít následně, se ve jménech odlišují přídomky. Přidaný měsíc, který stojí v pořadí první nese náev Adar Aleph, Adar Rishon, or Adar I, druhý stálý Adar - Adar Bet, Adar Sheni, or Adar II.

Ve videu se ukrývá mnohem více ukázek rozličných kalendářů:

Zdroj: Youtube

Perský kalendář jako nejpřesnější mezi těmi solárními

Stejně jako v gregoriánském kalendáři má běžný rok v kalendáři Solar Hijri 365 dní, zatímco přestupný rok má 366 dní. Protože je však kalendář Solar Hijri kalendářem pozorovacím, neexistují žádná matematická pravidla pro určení přestupných let. Místo toho je to počet dní mezi dvěma jarními rovnodennostmi, který určuje, zda má Esfand (pozn. red.: měsíc s proměňujícím počtem dní) 29 nebo 30 dní.“ uvádí vedoucí editor Konstantin Bikos na stránkách timeanddate.com, které se věnují vysvětlování všem zajímavostem kolem času.

Perský kalendář, solar hijri, je nejpřesnější solární kalendář vůbec. V Íránu se používá od roku 1925 a v Afganistánu od roku 1957, počátek datování odpovídá našemu roku 622 n.l., je tedy rok 1402. Jako perský kalendář se také označuje kalendář Hijri, ten se řídí úplně jinými pravidly je mnohem méně přesný a letos zahájil rok 1445, i když rok 0 zůstává v obou kalendářích tentýž.

Zdroje: timeanddate.com, chinesefortunecalendar.com

Související články