19. února 1473 v tehdy pruském městě Toruň se Barbaře Watzenrodové a Mikuláši Koperníkovi staršímu narodilo 4. dítě - Mikuláš mladší a 26. dubna 1514 díky pozorování Saturnu odstartovala jeho odvážná cesta nebeskou oblohou.

Ten pravý renesanční člověk

Během svého života Mikuláš Koperník mladší publikuje několik šokujících objevů na poli astronomie, ekonomiky a lékařství a stává se tak jedním z nejznámějších Poláků vůbec. Jeho nejproslulejší teorie je bezesporu heliocentrismus, kterou odstartovalo pozorování Saturnu a Teorii, že Země obíhá kolem Slunce a nikoliv naopak, uveřejnil jen krátce před svou smrtí, protože si byl vědom závažnosti svých tvrzení a obával se následků. Já vám chci však Mikuláše Koperníka dneska představit z trochu jiného úhlu. Opusťme tedy Toruň i města spojená s akademickými či církevními úspěchy, a pojďme se podívat na hrad Olštýn, kde se Mikuláš Koperník stal neohroženým generálem.

Na videu je zachycena proměna pohybů planet dle teorie geocentrické i heliocentrické:

Zdroj: Youtube

Město s tuhým kořínkem

Město Olštýn se nachází ve Varmijsko-mazurském vojvodství na severovýchodě země a za celou historii své existence zakusilo několik hladomorů i epidemií, požárů, válečných konfliktů a drancování. Mikuláš Koperník byl administrátorem města mezi lety 1516–1519 a 1520–1521, ve svém posledním období ukončil válečné konflikty trvající 200 let a přinesl městu klid a prosperitu na další století.

Známky osídlení této oblasti sahají až do neolitu a datují se do 7. století před Kristem. Ve 13. století území osídlené pruským kmenem Galindiánů bylo přemoženo Řádem německých rytířů, což později způsobovalo časté boje mezi rytíři a Polskem. V 15. století byly boje nejčastější a vyvrcholily bitvou roku 1520, ve které měl obranu města na starosti právě Mikuláš. Jerzy Sikorski, přední odborník, který také nalezl Koperníkův hrob uvádí, že Mikuláš mladší bitvu dirigoval přímo z hradeb.

Když se skloubí krásná architektura a příroda

Ve 30. letech 14. století byla v ohybu řeky Lyna postavena první strážní věž a v letech 40. již hrad. První psaná zmínka o přilehlé obci Olštýn pochází z roku 1348. Za zakladatele města je považován Jan z Łajsy, který získal vyznamenání šlechty. Do konce 14. století bylo postaveno první křídlo zámku a korpus katedrály sv. Jakuba.

Toulky po kraji Mikuláše Koperníka

Kostel je zasvěcen sv. Jakubovi na počest svatojakubské cesty do Španělského Santiaga de Compostela, která vede z litevského města Riga a Olštýnem prochází. V nedávných letech byla v oblasti vytvořena ještě další trasa Koperníkova, která prochází všemi významnými místy, kde se vědec vyskytoval.

zdroj: stezka

Obě výše uvedené stavby jsou postaveny ve stylu cihlové gotiky, která je pro pobaltskou Evropu typická. Obě stavby rovněž procházely postupným vývojem, a tak můžete na hradě vidět i prvky cihlové renesance a přistavěné zámecké části. Uvádí se, že to bylo právě na hradě, kde Koperník poprvé sepsal svou heliocentrickou teorii. Dneska v hradních a zámeckých sálech můžete nalézt stálou výstavu věnovanou Koperníkovu životu.

Záběry z dronu na přilehlém jezeře:

Zdroj: Youtube

Ve městě slouží veřejnosti také planetárium a jedna z nejznámějších turistických atrakcí obce je lavička se sochou Koperníka. Město zažilo vojsko braniborské a také Napoleon Bonaparte vyhlížel z oken hradu Olštýn. Pokud na své cesty hledáte místo, které na vás dýchne historii, kde si zároveň můžete odpočinout v příjemné přírodě a sledovat myšlenky jednoho z největších myslitelů 15. století, pak Olštýn vás rozhodně nezklame.

Zdroje: copernicus.torun.pl, visit.olsztyn.eu