Marie Terezie, matka národa, tchyně Evropy, na koho jiného letos zavzpomínat u příležitosti Dne matek obzvlášť, když zbývá pouhých pár hodin před královninými 307. narozeninami? Snad možná na matku té matky, protože co všechno je žena ochotna udělat pro svého potomka?

Když chceš něco dokázat, musíš vstát v šest ráno. A k tomu, abys v tuhle dobu vstala, musíš mít vnitřní motor. Marie Terezie měla potřebu pracovat ne proto, že se to od ní očekávalo, ale protože měla obrovskou zodpovědnost.

MIRKA ZLATNÍKOVÁ, scenáristka televizní série o Marii Terezii

Mateřství jako osud

Často opomíjená rodička Marie Terezie, Alžběta Kristýna Brunšvicko-Wolfenbüttelská, nebyla o nic méně oddaná království než její věhlasná dcera. V životech obou královen lze najít paralely a průsečíky - šťastné manželství, vykonávání úředních povinností, mateřskou oddanost nebo posledních deset let Alžbětina života strávených na dvoře své dcery císařovny. Některé střípky jejich životů se však od sebe významně lišily, naštěstí pro ně se taky podobně jako denní cykly doplňovaly. Alžběta Kristýna měla problémy s početím již od počátku, celých osm let od svatby uteklo než otěhotněla. Své prvorozené dítě - syna Leopolda Jana - však ztratila po pár měsících života a tehdy odstartoval její hon za početím syna. Po Leopoldovi se královně sice narodily tři další dcery, ty ovšem nebyly hodny stát se dědičkami trůnu, alespoň ne z počátku.

Královnina snaha o zajištění následníka trůnu neměla limity, těmi byly jen omezené možnosti zdravotnictví 18. století. Kristýna si kvůli lékům, šarlatánským radám a dietám prošla alkoholismem i extrémní obezitou, kvůli níž dokonce přestala chodit. Stále to ale nebylo jediné, co musela obětovat, před sňatkem byla protestantkou, svou víru tak musela zavrhnout a i ze svých dětí udělat katolíky. Ze svého pojízdného křesla pak pozorovala, jak se sama její dcera vypořádává s nelehkou úlohou matky a vládkyně.

Souhrn přeživších dětí Marie Terezie:

Zdroj: Youtube

Těhotná císařovna

Následovnice jejího zesnulého manžela Karla VI., Marie Terezie, se však ve svých 23 letech chopila vladaření s grácií a matčin „prohřešek” byl zastíněn dceřinými úspěchy. Vládkyně s početím neměla problémy a v době svého nástupu na trůn již za sebou měla tři porody, ačkoliv žádný z nich nedopadl nejlépe. Čtvrté těhotenství tentokrát v roli císařovny ovšem zplodilo prvního syna a pozdějšího nástupce na trůn Josefa, který dal vládkyni jistotu stabilní budoucnosti.

Související články

Marie Terezie dala svým zemím mnohé a není se co divit, že inspiruje do dnešních dní. Hledáte-li u panovnice vzor mateřství a péče, pak nejspíš budete zklamaní. Minimálně z pohledu dnešní doby se jednalo o mateřství chladné, nesmyslně přísné, příliš kritické a vypočítavé, ale je třeba říci, že jako děti vladařů měly všechno, kromě možnosti rozhodovat se podle vlastní vůle. Obrázek matky panovnice císařovna budovala cíleně, pořádala promenády, psala dopisy, nechávala se vidět se svými dětmi i manželem. Budovala kompletně novou image panovnice s těhotenským bříškem. Své děti Marie Terezie používala jako nástroje moci a přestože si nemyslím, že by kdokoliv pochyboval o její lásce, patrně žádný terapeut by taky nepodpořil myšlenku: „Hezké děti získají podporu, ne tak obdařené krásou, ať jdou dozadu a nedělají problémy.” U Marie Terezie však nebylo tajemstvím, že oblíbence skutečně měla, přičemž v čele stála Marie Kristýna, pojmenovaná po svojí babičce a známá jako Mimi.

Bavila mě, ano, ale nejvíc ve chvíli, když jsem zjistila, že po sobě nezanechala jedinou autentickou vzpomínku. Jako bys v současnosti zjistila, že po někom zbyl jen bohatý instagramový profil s dokonalou šťastnou rodinou. V tu chvíli si říkáš: Fakt?" těmito slovy komentovala scenáristka Mirka Zlatníková pomyslné setkání s Marií Terezií při práci na úspěšném seriálu o životě císařovny.

Bezdětná matka

Kristýna se narodila v pořadí pátá a od dětství byla velice půvabnou dívenkou se skvělým potenciálem. Díky náklonnosti rodičů jí byly zpřístupněny vědomosti a vzdělání, obzvlášť pak vynikala v jazycích. Není tajemstvím, že jí srdce za život zaplálo minimálně třikrát a jednou z toho pro svou švagrovou. Nebyl to nicméně první nevhodný románek, který si mladá arcivévodkyně začala. Před zahájením poměru s ženou svého bratra, jí byl oporou muž nízkého titulu. Vlastně byl tak nízkého postavení, že ani nejmilejší dceři nemohla dát panovnice své požehnání.

Více o životě Marie Terezie a trochu s dramatičtějším nábojem můžete taky zkouknout v seriálu:

S Isabel, svou švagrovou, s přítelkyní i milenkou, se proti tomu Mimi vídala často a déle. Po třech letech dopisování a ne úplně tajném scházení, však  její partnerka zemřela a Kristina se ve svém smutku a žalu setkala s mužem, který byl její útěchou a nadějí. Albert, jenž si naklonil srdce dcery císařovny, měl opět nižší společenské postavení a tentokrát to byl drahý tatíček František Štěpán, který stál proti sňatku.

Zběhlá panovnice však dceři poradila držet vztah pod pokličkou a nechat čas plynout. Když už se Mimi začala obávat pomluv ( byla ve věku, kdy její matička již nejen seděla pevně na trůnu, ale také čekala čtvrté dítě), František náhle zemřel. Ještě ani nedozněly smuteční zvony a už se připravovala veselka. Manželství bylo skutečně šťastné, jediným stínem byla smrt novorozeného děťátka. Albert, který Mimi přežil o čtvrt století se už nikdy neoženil a na její náhrobek nechal vytesat: Nejlepší manželce Albert.

Každá z výše uvedených žen měla jiný vztah k mateřství i ke svým dětem, poznamenaný společenským postavením a dobou. Inspiraci pro mateřství 21. století u nich nenajdeme, ale jejich silné příběhy na pozadí dějin, jejichž obsah utvářeli hlavně muži, rezonuje i v dnešních časech.

Zdroje: denik.cz, habsburger.net, dvojka.rozhlas.cz, c-m-t.cz, csfd.cz

Související články