Kde vzala Malta své jméno

Díky strategické poloze tady v minulosti založili obchodní střediska Féničané. Těm mohou Malťané být vděčni za jméno, Malet totiž znamená útočiště či útulek. Historicky se maltézští rytíři nazývali Řád rytířů špitálu svatého Jana v Jeruzalémě (Ordo Fratrum Hospitalis Sancti Ioannis Hierosolymitani). Proto není divu, že jeden z jejich hlavních svatostánků je katedrála sv. Jana v maltské Vallettě.

Stětí Jana Křtitele

Jakmile vejdete do barokní kontrakatedrály sv. Jana, automaticky ztišíte hlas. „Naprosto famozní. Byl jsem v mnoha kostelích a katedrálách světa, ale tenhle má opravdu velmi silnou atmosféru,“ řekl český cestovatel Tomáš, který spíše než linku středověká historie sledoval na ostrovech příběhy hrdinství Malťanů během 2. světové války. „Ale Stětí Jana Křtitele jsem si nemohl nechal ujít. Ten obraz je úplně magický a byl by hřích nepodívat se na dílo slavného Caravaggia,“ přiznal a odkázal na zdejší nejslavnější dílo, které slouží jako oltářní obraz. V chrámu našlo místo svého posledního odpočinku přes čtyři stovky johanitů. Některé z nich připomínají náhrobní desky z různobarevného mramoru na podlaze hlavní lodi i postranních kaplí.

Caravaggio

Caravaggio, vlastním jménem Michelangelo Merisi, se podle nalezeného matričního zápisu narodil 29. září 1571 Miláně. Proslavil se coby vynikající italský malíř působící na celé řadě míst. Mimo jiné v Římě, Neapoli, na Maltě či Sicílii. Jeho práce byly zásadní pro vývoj barokního malířství. Sám se stal jedním z hlavních představitelů tenebrismu a naturalismu v malířství 17. století. Jeho přínos spočíval ve větší realističnosti zobrazovaných mytologických a biblických postav, jejichž předobrazem byli prostí lidé jeho doby.

Pevnosti

Pokud pojedete na Maltu lodí, nelze si pevností nevšimnout. Pokud přiletíte, rozhodně byste je měli navštívit. Velmistr řádu Philippe Villiers de L'Isle-Adam si byl moc dobře vědom strategické polohy, a proto nařídil opevňovat přístavní oblasti, zejména pevnosti St. Elmo, Angelo a Michael. Nejnápadnější je první z jmenovaných pevností na poloostrově Sciberras ve Vallettě. Bastionová pevnost byla vybudována v roce 1551 v reakci na muslimské výboje a svou užitečnost prokázala během obléhání v roce 1565.

Velmistrovský palác

Přestože dnes je Velmistrovský palác ve Vallettě znám jako sídlo prezidenta, místní moc dobře vědí, že odtud vládli po několik staletí velmistři Maltézského řádu. Postaven byl roku 1574, nicméně krátkodobě se během britské nadvlády stal sídlem britského guvernéra. Během druhé světové války neunikl bombardování, ale dnešní návštěvník místa poškození díky rekonstrukcím nepozná.

Malta je prostě skvělá, podívejte se sami.

Zdroj: Youtube

Inkvizitorský palác

Inkvizici máme u nás spojenou s hranicemi, na nichž zemřely ženy nařčené z čarodějnictví. Na Maltě se sice zachoval Inkviziční palác, ale vražedné hranice tady křesťané nezapalovali. Zdejší inkvizitorský palác má několik poschodí a čáry vyryté do zdí měly pravděpodobně sloužit jako kalendář. Ovšem najdou se i jiné, často až umělecky laděné vrypy. Součástí paláce byla i soudní místnost. Najdete ho malém maltském městečku Vittoriosa.

Bateria tas-Salut

Pravidelné výstřely dělostřelecké baterie ve Vallettě jsou dnes sice turistickou atrakcí oznamující přesný čas, ale ve skutečnosti jsou upomínkou na velké obléhání Malty v 16. století. Saluting Battery sloužila hlavně ke střelbě slavnostních salv a signálů, ale také se dočkala vojenského využití během blokády v letech 1798–1800 a za druhé světové války. Najdete ji na terase zahrad Upper Barrakka s výhledem na pevnost St. Angelo. Stejný typ 32liberního kanonu se používal i na edinburském hradě. Výstřely můžete na Maltě obdivovat denně kromě neděle.

Zdroje: Informační materiály Maltské turistické kanceláře, https://european-union.europa.eu/, cia.gov, https://www.salutingbattery.com/