Jak dobře znáte řecké reálie a kulturu?

Kdo by neznal řeckou kulturu, na které stojí historie celé „západní" civilizace?

Fazole zkázy

Přišlo vám někdy nevhod nadýmání po fazolovém pokrmu? Co by se s vámi asi stalo, kdybyste jedli fazole, co obsahují celý vesmír? Fava fazole, neboli bob obecný (Vicia faba), jsou známé po tisíce let. Byla to jedna z prvních pěstovaných plodin a stala se zdrojem živin pro mnohé generace starověkého světa, přesto ji během let opředlo temné tajemství a stala se symbolem smrti a truchlení. V Řecku je dodnes součástí smuteční hostiny, ačkoli na Sicílii si nakonec přece jen vybudovala pověst ,,šťastné fazole“.

Proč byly fazole spojovány se smrtí je těžko doložitelné a odpověď zahrnuje více teorií. Někteří tvrdí, že svými kořeny dosáhne do podsvětí a spojuje se s mrtvými, jiní ve tvaru a vzhledu fazolí viděli celý vesmír nebo duše zemřelých. S dnešními znalostmi se někteří vědci a historikové domnívají, že spojení se smrtí si rostlina vysloužila kvůli reakci lidí postiženými deficitem glukózo-6-fosfát dehydrogenázy (G6PD). Geneticky dané omezení je ale pro mnohé zcela neškodné a během života si jej nemusí ani všimnout. Pokud se ovšem nesetkají se spouštěčem, kterým můžou být některé infekce, drogy nebo právě fava fazole

Fazole fava jsou pro některé lidi život ohrožující už jen při vdechování pylu:

Zdroj: Youtube

Strach z fazolového pole údajně dohnal do kruté náruče smrti i zakladatele moderní matematiky - Pythagora. Kolem význačného myslitele antického Řecka se nabalilo časem mnoho historek, které nemůžeme nijak potvrdit nebo vyvrátit. Jednou z nich je právě příběh jeho smrti. Při pronásledování svými nepřáteli odmítal proběhnout právě fazolovými poli, kvůli čemuž ho nepřátelé dostihli a připravili o život. Ačkoliv je pravdivost příběhu mlhavá, zvěsti o fazolové fóbii se nejspíš zakládají na pravdě, otázkou už jen zůstává, proč se šťastným plodinám filosof vyhýbal. I na to existuje několik teorií. Nejzajímavější je ta, kde se jeden z prvních racionálních vědců snaží svým žákům vysvětlit, že ve fazolích se ukrývají duše zemřelých…

Pythagoras ale nebyl jediný, kdo fazolkám připisoval nadzemský až vesmírný význam. Aristoteles šel ještě dál, když psal, že v plodinách ledvinového tvaru se ukrývá celý vesmír a o Diogenovi Laertiiovi ani nemluvě. Prohlásil totiž fazolky za útočiště lidských duší a požívat je, mu připadalo jako kanibalismus. A byl to právě on, koho znepokojovalo častější uvolňování střevních plynů po dnes smuteční pochutině.

Zdroje: atlasobscura.com, rarediseases.org, researchgate.net

Související články